Tre företag inom GBJ Bygg-koncernen är nu BKMA-certifierade!

Under oktober månad har GBJ Bygg AB, GBJ Bygg Väst AB och Skara Byggnads och Förvaltnings AB genomgått revision som utförts av Byggföretagens externa certifieringsorgan DNV.

BKMA är Byggföretagens branschanpassade verksamhetsledningssystem avseende Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. Genom att bli certifierade visar GBJ-koncernen att det finns etablerade arbetsrutiner som genomsyrar hela företaget; från ledningsgrupp till arbetsplatser. Ett kvalificerat ledningssystem hjälper företagets anställda att utföra arbetet på en säker och trivsam arbetsplats, med förbättrad kvalitet och minskad miljöpåverkan.

Stefan Roneus, vice vd GBJ Bygg AB

– Det finns flera positiva effekter av att bli BKMA-certifierade. Dels kan vi nu delta i upphandlingar där certifiering är ett krav. Men det som kanske är ännu viktigare är att vi jobbar systematiskt med ett värdeskapande förbättringsarbete för att hela tiden motsvara våra kunders krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

GBJ-bygg har tidigare varit diplomerade enligt POVEL som nu ersätts av BKMA. Läs mer om BKMA här:

Byggföretagens verksamhetsledningssystem | Byggföretagen (byggforetagen.se)