Mark & tomter

Har du mark där du tror att människor skulle vilja bo?

Utveckla och förädla den tillsammans med oss! Vi köper allt från råmark till byggklara tomter och erbjuder även partnerskap i byggprojekt.

Stort eller litet spelar ingen roll

GBJ Bygg köper och exploaterar mark i anslutning till större städer och på pendlingsavstånd. Vi utvecklar också mindre tomter, till exempel i tätorter eller som förtätning av befintlig bebyggelse. I samarbete med lokala arkitekter skapar vi hus som hör hemma på platsen och tillför nya kvalitéer.

Vi verkar i södra Sverige

Snabb affär eller långsiktigt partnerskap?

Du väljer själv hur engagerad du vill vara i byggprojektet. Vi erbjuder rent förvärv men också olika former av samarbeten. Vi har många starka referenser från markägare som ingått partnerskap med oss och där vi samägt projektet från idéutveckling till inflyttning. Du behåller kontrollen över din mark och tar del av den goda lönsamhet vi skapar.

Vi bygger bostäder för vanligt folk

Vi är inga vinstdrivna investerare, utan bygga är det vi vill och kan. Vi står för hela processen från markarbete till inredning.

Många års erfarenhet inom bostadsbyggnation har lärt oss vad folk vill ha och behöver. Gedigna, hållbara hus med tidlös design och trygg ekonomi. Ett gott hantverk till vettiga priser, helt enkelt.

En bra affär bygger på bra relationer

Vi gillar personliga möten och direkta beslutsvägar. Våra affärsutvecklare finns på plats i regionen och känner väl till den lokala marknaden. Tillsammans värderar och bedömer ni vilken potential som finns för att skapa mervärde av din mark.

Tusentals byggda lägenheter i portfolion

GBJ Bygg har förverkligat många lägenheter i södra och mellersta Sverige. Vi har byggt bostäder åt andra men även många hus som vi själva äger och förvaltar. Flera av våra trähusprojekt har blivit prisbelönta för sin goda design och hållbarhet.

En solid partner

GBJ Bygg grundades som familjeföretag år 1945 och har växt sig starkt på ett sunt sätt.
Idag är vi 250 medarbetare på fem orter. Vi har högsta kreditvärdighet och är både miljö- och kvalitetscertifierade.

Fredrik Skoglund

Affärsutveckling
0720-88 21 20
E-post

Johan Wiman

Affärsutveckling
0709-28 82 62
E-postE-post

Har du mark till salu? Vi är intresserade.

Har du mark till salu?