GBJ Bygg förvärvar bostadsprojekt med attraktivt läge i Borgholm

GBJ Bygg och BTE i Borgholm har under en längre tid fört en dialog om ett samarbete kring uppförandet av bostadsrättföreningen Utsikten vid det attraktiva havs- och centrumnära läget i Borgholm. Nu är man överens om att det blir GBJ Bygg som förverkligar projektet och förvärvar detta i sin helhet från BTE.

Projektansvaret övertas omgående

GBJ Bygg är tacksamma för förtroendet från BTE’s sida att få förverkliga och utföra det här projektet på allra bästa sätt i attraktiva Borgholm.

Projektet tillträds omgående och GBJ Bygg övertar parallellt med det ansvaret för byggarbetsplatsen där förberedande markarbeten redan är i gång i regi av BTE.

Svensk Fastighetsförmedling via Per-Henric Olsson har haft uppdraget att sälja lägenheterna och samarbetet fortsätter tillsammans med GBJ Bygg.

Byggstart inom kort

– Vi är glada och tacksamma för förtroendet från BTE som säljer det här fina projektet till oss. Vi kommer att förvalta förtroendet och vi räknar med byggstart inom kort, säger Staffan Dahlström, VD för GBJ Bygg.

– Detta spännande projekt, med Borgholms bästa läge är nu under uppförande. I och med överlåtelsen till GBJ, så önskar vi dom lycka till med färdigställandet av projektet, säger Bo-Christer Andersson VD för BTE.

För mer information kontakta:

Staffan Dahlström, 070-592 76 52, staffan@gbjbygg.se

Bo-Christer Andersson, 070-216 33 05, bc@btebygger.se