Entreprenad

Ett byggföretag får inte ett uppdrag utan vidare. Många faktorer måste utvärderas och samverka; priset, omfattningen och servicen. Vår verksamhet innefattar allt från mindre om och tillbyggnader till totalentreprenader för större industrifastigheter, kontors- och offentliga byggnader. I verksamheten ingår också nyproduktion av bostäder åt kommuner eller privata beställare.

Vi har all sakkunskap och resurser från idé till ritning. Från första spadtaget till färdigställande/inflyttning. Vår bygg- och arbetsledning har mångårig erfarenhet och erbjuder en fast hand vid administrationen och den ekonomiska styrningen i de olika projekten.Vi ser det som en självklarhet att endast det bästa är gott nog vid val av material och byggmetod. Det handlar om långsiktighet och kvalitet, för kvalitet är ekonomi.

FÄRDIGT PROJEKT

Doxa Plast i Värnamo

Sommaren 2021 färdigställde vi 8000m² industri- och kontorslokal i Värnamo åt Doxa Plast.

AKTUELLA PROJEKT

Vi bygger nya Lammhults skola

Just nu bygger vi nya Lammhults skola där första etappen blir klar 2022. Stomme och tak är färdigt och just nu pågår arbete invändigt, målning och installationer. Skolan kommer stå helt klar våren 2024.

GBJ MARK

Egen markavdelning med muskler

Byggservice

För vår kunniga byggserviceavdelning är inget byggprojekt det andra likt. Det kan röra sig om en enkel om- och tillbyggnad eller totalansvar och totalentreprenad för en stor industrifastighet, kontorsbyggnad eller familjebostäder.

Gå till byggservice
VD GBJ Bygg
Staffan Dahlström
E-post
VD GBJ Bygg Väst
Fredrik Dahlström
E-post
Avdelningschef
Jakob Sjölin
E-post

Referensprojekt

Entreprenad

Instagram GBJ Bygg