Entreprenad

Ett byggföretag får inte ett uppdrag utan vidare. Många faktorer måste utvärderas och samverka; priset, omfattningen och servicen. Vår verksamhet innefattar allt från mindre om och tillbyggnader till totalentreprenader för större industrifastigheter, kontors- och offentliga byggnader. I verksamheten ingår också nyproduktion av bostäder åt kommuner eller privata beställare.

Vi har all sakkunskap och resurser från idé till ritning. Från första spadtaget till färdigställande/inflyttning. Vår bygg- och arbetsledning har mångårig erfarenhet och erbjuder en fast hand vid administrationen och den ekonomiska styrningen i de olika projekten. Vi ser det som en självklarhet att endast det bästa är gott nog vid val av material och byggmetod. Det handlar om långsiktighet och kvalitet, för kvalitet är ekonomi.

PÅGÅENDE PROJEKT

Micropowers nya anläggning på Nylanda i Växjö

GBJ Bygg är stola över att återigen fått förtroendet av Micropower Group, nu med att bygga ett nytt huvudkontor, utvecklingscenter och en ny produktionsanläggning som kommer att tas i drift under 2024. Den nya anläggningen på Nylanda-området i Växjö har en yta på 25 000 m² och kommer att innehålla en produktionsenhet för batteriladdare och litiumbatterier samt ett nytt innovationscenter.

PÅGÅENDE PROJEKT

Mileway Söderarm, logistikbyggnad i Malmö

Under 2023 färdigställer vi en logistikbyggnad åt Mileway i Östra hamnen i Malmö. En toppmodern byggnad med BREEAM Very Good-certifiering, LED-belysning och optimala lastningsmöjligheter med god bärighet i golv samt upp till 12,2 meter höglager i öppen planlösning.

GBJ MARK

Egen markavdelning med muskler

Byggservice

För vår kunniga byggserviceavdelning är inget byggprojekt det andra likt. Det kan röra sig om en enkel om- och tillbyggnad eller totalansvar och totalentreprenad för en stor industrifastighet, kontorsbyggnad eller familjebostäder.

Gå till byggservice
VD GBJ Bygg
Staffan Dahlström
E-post
VD GBJ Bygg Väst
Fredrik Dahlström
E-post
Avdelningschef
Kim Eriksson
E-post

Referensprojekt

Entreprenad

Instagram GBJ Bygg