En historia som förpliktigar

Vår historia tog sin början 1945 och därefter följde flera decennier då grundenlades till det som idag är en del av GBJ Byggs identitet – att vara det pålitliga
och lokala byggföretaget. Idag verkar vi i hela södra Sverige inom entreprenad, mark, byggservice och bostadsutveckling och åtar oss såväl stora som små byggprojekt.

Vi har kontor i Växjö, Värnamo, Jönköping, Floda, Kalmar samt Karlskrona och Lund. Tillsammans med våra kunder driver vi utvecklingen framåt. Målet är att vara en trygg, långsiktig och ledande partner i vår bransch.

Under vårt gemensamma varumärke GBJ Bygg finns idag flera syster- och dotterbolag. Bland annat GBJ Bygg Väst, GBJ Construction, GBJ Bostadsutveckling, GBJ Bygg Jönköping, GBJ Bygg Kalmarsund och GBJ Samhällsfastigheter. Oavsett vilket
bolagsnamn är vi alltid ett och samma GBJ Bygg. Total inom koncernen är vi ca 240 anställda och omsätter ca 1,8 miljarder.