Reklamation bostadsrätt

Vi önskar såklart att din nya bostad ska vara felfri när du flyttar in men ibland uppstår tyvärr fel som behöver åtgärdas. Upptäcker du funktionsfel eller skador som verkar ha uppstått vid byggnationen ska dessa anmälas till oss på GBJ bygg i formuläret nedan.

Din bostadsrättsförening har ett avtal med en förvaltare som sköter den löpande driften och hjälper föreningen att ta hand om gemensamma utrymmen. Uppstår ett akut fel som kräver hjälp omgående, exempelvis vattenläckage eller allvarliga problem med el, kontaktar du denna förvaltare direkt. De hjälper alltså till med allt som rör den vardagliga driften i föreningen snarare än att åtgärda garantifel som uppstått vid byggnationen

Sommartider!

Under semesterperioden vecka 28-32 kommer handläggningstiden för nya ärenden och reklamationer att vara längre. Akuta problem och fel som påverkar brukbarheten av din bostad ska anmälas direkt till fastighetsförvaltaren. GBJ bygg har ingen jourservice för akuta fel. Reklamationer som anmäls under semesterperioden och som ej är akuta kommer bedömas först efter vecka 32. Vi ber om er förståelse för detta.

OBS! Läs detta innan du gör en reklamation

Som bostadsrättsinnehavare har du alltid ett drift- och skötselansvar för din bostad. Skötselinstruktioner samt underhållsansvar hittar du i broschyren du mottog i samband med inflyttning och på hemsidan/i appen för just din bostadsrättsförening. (Den finns även att läsa längre ner på denna sida). I två år efter godkänd slutbesiktning lämnar vi på GBJ Bygg garantiansvar. Det innebär att vi åtgärdar funktionsfel, så kallat ursprungliga fel. Denna garanti omfattar INTE fel som beror på normalt åldrande, bristande underhåll, felaktig skötsel eller förslitningar. Om det visar sig att felet du anmält till oss inte är ett garantifel utan ett handhavandefel, är det du som ägare av bostaden som blir debiterad för utrednings- och åtgärdskostnader som eventuellt uppkommit.

Akuta ärenden

Behövs omgående hjälp i din bostad så som vid vattenläckage, stopp i avlopp, elfel eller ett fönster som inte går att stänga är det viktigt att du får hjälp snabbt! I dessa fall ber vi dig i att vända dig direkt till fastighetsförvaltaren för din bostadsrättsförening. Information om vem som förvaltar din bostad finns på hemsidan/i appen för din bostadsrättsförening samt i den broschyr du fick av oss i samband med inflytt.

Reklamation och funktionsfel på dina vitvaror

Vid reklamation av vitvaror behöver du bifoga det serienummer som finns på produkten, bifoga gärna foto. Utan serienumret kan inte ärendet hanteras mot leverantören av vitvaran. 

Reklamation på dina fönster

Vid reklamation av fönster måste bild på skada samt QR-kod (placerad i fönsterbågen) bifogas i anmälan, utan detta kan inte ärendet hanteras.

Problem med TV, internet eller telefoni

Har du problem eller driftsstörningar med dina TV, internet eller telefonitjänster – kontakta leverantören som du hittar kontaktuppgifter till på hemsidan/i appen för din bostadsrättsförening samt i den broschyr du fick av oss i samband med inflytt.