Felanmälan bostadsrätt

Vi önskar såklart att din nya bostad ska vara felfri när du flyttar in men ibland uppstår tyvärr fel som behöver åtgärdas. Upptäcker du funktionsfel eller skador ska dessa anmälas till oss på GBJ Bygg före första föreningsstämman. Du hittar länk till inloggningen nedan. Efter att föreningsstämman är avklarad och styrelsen har valts anmäler du istället eventuella fel till styrelsen i bostadsrättsföreningen (som i sin tur felanmäler till oss).

Innan du gör din felanmälan är det viktigt att du läser igenom denna information noggrant:

Som bostadsrättsinnehavare har du alltid ett drift- och skötselansvar för din bostad. Skötselinstruktioner samt underhållsansvar hittar du i broschyren du mottog i samband med inflyttning och på hemsidan/i appen för just din bostadsrättsförening. (Den finns även att läsa längre ner på denna sida). I två år efter godkänd slutbesiktning lämnar vi på GBJ Bygg garantiansvar. Det innebär att vi åtgärdar funktionsfel, så kallat ursprungliga fel. Denna garanti omfattar INTE fel som beror på normalt åldrande, bristande underhåll, felaktig skötsel eller förslitningar. Om det visar sig att felet du anmält till oss inte är ett garantifel utan ett handhavandefel, är det du som ägare av bostaden som blir debiterad för utrednings- och åtgärdskostnader som eventuellt uppkommit.

Akuta ärenden

Behövs omgående hjälp i din bostad så som vid vattenläckage, stopp i avlopp, elfel eller ett fönster som inte går att stänga är det viktigt att du får hjälp snabbt! I dessa fall ber vi dig i att vända dig direkt till fastighetsförvaltaren för din bostadsrättsförening. Information om vem som förvaltar din bostad finns på hemsidan/i appen för din bostadsrättsförening samt i den broschyr du fick av oss i samband med inflytt.

Reklamation eller funktionsfel på dina vitvaror

Dina vitvaror kommer med två års garanti. Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du själv för att kontakta leverantören om ett fel eller problem uppstår med en vitvara under denna tid. Ta ett foto på serieskylten på vitvaran. Beskriv i korthet vad det är för problem med produkten och mejla denna information tillsammans med fotot, dina kontaktuppgifter och din adress till leverantören. Information om vem som levererat dina vitvaror samt kontaktuppgifter finns på hemsidan/i appen för din bostadsrättsförening samt i den broschyr du fick i samband med inflyttning.

EFTERMARKNADSBROSCHYR (PDF)

Läs mer om hur du felanmäler

I vår broschyr ”Information till dig som precis flyttat in” finns information om garantitiden efter ditt tillträde. Detta är en generell broschyr utan specifika kontaktuppgifter för just din bostadsrättsförening.

Felanmälan

Vill du anmäla ett fel under garantitiden? Logga in med ditt personliga användarnamn och lösenord.