Miljö & Kvalitet

För oss är det viktigt att skapa ordning och reda för att få en effektivitet i vår vardag och att verka för utveckling där våra gamla system integreras med nya. På så vis kan vi möta de krav och förväntningar som ställs från kunder, samhälle och medarbetare.
I vårt kvalitets- och miljöarbete arbetar vi med Povel som är ett anpassat ledningssystem för branschen. Vi fokuserar inte bara på krav utan även på att hitta förbättringsmöjligheter vilket genererar till en lönsam företagsutveckling.
Vårt kvalitets- och miljöarbete är viktigt för oss och att vår personal jobbar under schyssta villkor.

Povel - vårt system för verksamhetsledning

Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

TALLDIESEL

GBJ Bygg ser långsiktigt på ett hållbart skogsbruk och arbetar nu för en övergång till talldiesel där en viss del är framställda av tallolja – en restprodukt från den svenska skogen. Det är en unik, svensk uppfinning och ett resultat av många års svensk forskning och samarbete. Den nya tekniken gör det även möjligt att omvandla andra gröna råvaror till högklassig svensk miljöklass 1-diesel.