Byggservice

För vår kunniga byggserviceavdelning är inget byggprojekt det andra likt. Det kan röra sig om en enkel om- och tillbyggnad eller totalansvar och totalentreprenad för en stor industrifastighet, kontorsbyggnad eller familjebostäder.

Vår kunskap är din tillgång när det gäller att bedöma helheten vid ombyggnad eller aktuella förebyggande åtgärder. Varje hus, varje fastighet har en mängd funktioner som förutsätts fungera år efter år, men ibland är olyckan framme.
En vattenskada, dold eller öppen, en brand- eller rökskada medför oftast omfattande reparationsarbeten. Och alltid är det fråga om snabba och korrekta insatser för att begränsa skadorna. Vi har många servicebilar, den rätta utrustningen, erfarenheten och kompetensen och kan snabbt vara på plats med fackmannamässiga insatser.

Flexibilitet, erfarenhet och bred kunskap – vänd dig till kunniga fackmän. Hör av dig till oss!

SERVICEAVTAL

Långsiktiga samarbeten

GBJ Byggservice har serviceavtal med en lång rad av kunder. Det är allt från upphandlade ramavtal med kommunala fastighetsbolag till anpassade avtal för privata bolag och privata konsumenter. Vi är har kunskapen, erfarenheten och skickliga medarbetare vilket gör oss till en trygg och långsiktig samarbetspartner.

BYGGSERVICE

Växjö, Värnamo och Kalmar

Kontakta gärna oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er! Du hittar våra kontaktpersoner här under.

Byggservicechef
Jimmy Nilsson
E-post
Platschef Byggservice
Marcus Dahlström
E-post
Entreprenadingenjör
Alfred Gustavsson
E-post

Referensprojekt

Byggservice

Instagram GBJ Bygg