Ny tillbyggnad när GBJ Bygg växer

Telestads Herrgård uppfördes i sin nuvarande gestaltning på 1840-talet. Senaste om- och tillbyggnaden utfördes av GBJ Bygg 2009, då det tillkom en envåningsbyggnad mellan flyglarna mot väster.

Idag används Thelestads Herrgård som kontor av GBJ Bygg. I takt med att verksamheten växer har finns ett behov av större lokaler och nu är en tillbyggnad av huvudbyggnaden påbörjad. Beräknat färdigställande är hösten/vintern 2021.

-Vi har arbetat mycket med gestaltningen. Tillbyggnadens ytterväggsliv kommer att linjera med den äldre delens flyglar i enlighet med detaljplanens intentioner. Huvudbyggnadens fasad mot vägen ska fortsatt vara det som visuellt dominerar och signalerar framsida. Den äldre delen ska tydligt vara sin tidsårsring och den nya tillbyggnaden avläsbar som ett nytt tidslager, berättar Henrik Berg, projekteringsledare och projektansvarig på GBJ Bygg.

GBJ Bygg är ledande i Sverige inom byggnation i massivträ vilket bland annat kommer att användas som stommaterial för tillbyggnaden. Entréplanets fasader i utförs lärk som ytbehandlas för att behålla träets ljushet, detta för att knyta an till huvudbyggnadens gulmålade fasader.

-Vi kommer att utnyttja markens höjdskillnader genom att skapa en suterrängvåning i profilerad betong innanför trädgårdens befintliga mur vilken vi ska laga och bevara. Den smala länken mellan den nya tillbyggnaden och äldre huvudbyggnaden kommer att vara uppglasad för att skapa en inbjudande entré. Den befintliga ytterväggen i tillbyggnaden från 2009 kommer att göras om enligt samma gestaltningsprincip, berättar Henrik Berg.

Mycket omsorg är lagt på genomtänkta materialval för att skapa naturlig samhörighet genom att vara samtida, tidlösa, naturliga och beständiga. När tillbyggnaden är färdigställd kommer den att ge utrymme för ytterligare 27 kontorsplatser, 3 mötesrum samt gemensamhetsutrymmen med en total yta på ca 570 m2.

Presskontakt:
Catharina Haglund
0709-14 80 55
catharina.haglund@gbjbygg.se