Hållbarheten i fokus i Galte gryta i Karlskrona!

GBJ Bygg får i uppdrag av Karlskrona kommun att utveckla det nya bostadsområdet i Mariedal, Galte gryta. Förslaget innehåller mycket fokus på hållbarhet och målet är att locka flera olika målgrupper till de nya bostäderna.

Planen innehåller fyra tvåvåningshus med totalt 28 lägenheter samt fyra parhus. Lägenheterna är i olika storlekar för att kunna locka såväl pensionärer som vill lämna sin villa som yngre personer som vill bo en bit utanför centrum.

Fredrik Skoglund, affärsutvecklare GBJ Bygg,

  • Vi är glada för ytterligare förtroende från Karlskrona kommun och att få möjligheten att komplettera området med moderna och hållbara lägenheter. Hållbarhet är viktigt för oss och tycker det ska bli roligt att dela med oss om våra erfarenheter och kunskaper.
  • – Vi är glada och ser fram emot att GBJ genom sitt fina projekt skapar förutsättningar för ett bredare utbud på Karlskronas bostadsmarknad. Vi vill göra det möjligt för fler att uppleva vår fantastiska kommun och då är bostäder i olika lägen och upplåtelseformer och prisnivåer en viktig faktor, avslutar Emma Swahn Nilsson.
  • Det är roligt att vinna markanvisningstävlingen i kamp med flera andra bra förslag. Vi har sedan tidigare två andra projekt i Karlskrona kommun, ett på Hästö och i Nättraby. På Hästö är det planerat för två flerfamiljshus och i Nättraby har vi ett större projekt som kommer att byggas i flera etapper. Vi ser verkligen fram emot att få bygga fina bostäder av olika karaktär i Karlskrona kommun, avslutar Fredrik Skoglund

Kommunstyrelsens ordförande, Emma Swahn Nilsson

– Galte grytas hållbarhetskoncept bygger på att skapa ett hållbart bostadsområde. Något som varit mycket viktigt i den här markanvisningen. Exempel på det här är bla gemensam cykelpool med elcykel och lådcykel, solceller på huvudbyggnaderna, gemensamma odlingslotter och utemiljö, laddmöjlighet för både el-bilar och el-cyklar och sedumtak på vissa byggnader.

Fredrik Skoglund, affärsutvecklare, GBJ Bygg