GBJ Construction ingår samarbetsavtal med Leeman Entreprenad

GBJ Construction ingår samarbetsavtal med Leeman Entreprenad för uppförande av 58st bostäder i Tornlyckan strax söder om Höganäs centrum

Första etappen av Tornlyckan är en del av ett större markområdet som GBJ Construction tilldelats genom en kommunal markanvisningstävling.

Projektet kommer bedrivas i samverkan med entreprenören Leeman Entreprenad.  Den första fasen avser projektering och kalkylering medans den andra fasen utgör en totalentreprenad enligt fastprismodellen.

Projektet planeras att byggstarta kvartal 2 år 2022 och omfattar 22 bostadsrätter samt 36 hyresrätter.

André Svensson projektutvecklare GBJ Construction säger:

– Vi ser fram emot att få utveckla Tornlyckan till ett attraktivt bostadsområdet med blandade upplåtelseformer och kommer inom kort skicka in bygglov i enlighet den markanvisningstävling vi tidigare har vunnit.

– Utöver de 58st bostäderna som vi planerar att byggstarta under nästa år skall vi inom några år bebygga resterande del av kvarteret som omfattar ytterligare ca. 70st bostäder.

– Vi är tacksamma för den dialog och det mottagandet vi fått av Höganäs kommun. Vi ser nordvästra Skåne och framförallt Höganäs som en spännande marknad.

Planerad byggstart av projektet är kvartal 2, -22 och tillträde för de 58 bostäderna är kvartal 4, -23.

Är man intresserad av att köpa bostad kan man läsa mer här: https://www.gbjbygg.se/projekt/nyproduktion-bostadsratter-i-hoganas/