GBJ Construction bygger rad och kedjehus i Ljungby

GBJ Construction  bygger rad och kedjehus i Ljungby

GBJ Construction har vunnit en markanvisning från Ljungby kommun. De kommer i samarbete med Ljungby kommun, att utveckla och bygga moderna rad och kedjehus. Kvarteret kommer att andas social och ekologisk hållbarhet med trevliga mötesplatser med möjligheter till odling. Området som ska bebyggas är den gamla sågverkstomten i Ljungby. Kvarteret Sågverket i Ljungby planeras bli ett attraktivt bostadsområde med bebyggelse i olika former och höjder samt mindre centrumverksamheter, service och en förskola,

Affärsutvecklare GBJ Bostadsutveckling, Fredrik Skoglund

– Vi är mycket glada att få förtroendet av Ljungby kommun att vara med och utveckla det gamla sågverksområdet, och självklart kommer bla  fasadmaterialen att bestå av trä som knyter an till den gamla sågverkstomten.