GBJ Bygg vinner markanvisningstävling för Bredvik med ett trähuskvarter

GBJ Bygg har vunnit markanvisningstävlingen för ett kvarter i Växjös nya stadsdel Bredvik med förslaget ”Över sju gärdesgårdar”. Konceptet består av åtta parhus i trä och är framtaget i samarbete med arkitektkontoret Kjellander Sjöberg.

Kjellander Sjöberg har blivit kända för en arkitektur som kretsar kring hållbart bostadsbyggande, sociala frågor och människans behov att delta i det offentliga livet. Kontoret ligger bakom omtalade projekt som träkvarteret Woodhouse Rosendal i Uppsala, bostadsområdet Sege Park i Malmö och nya stadsdelen Brent Cross Town i London, ett av Storbritanniens största stadsutvecklingsområden med 6700 bostäder.

I förslaget för Bredvik har GBJ Bygg och Kjellander Sjöberg tagit fasta på uppdraget att skapa ett hållbart kvarter efter den svenska trästadens traditionella skala.

Byggnaderna utformas som parhus i en eller två våningar, med inspiration från äldre småländsk träarkitektur.

-Att bygga bostäder i trä är vårt signum och vår specialitet, säger projektansvarige Rebecka Dahlström på GBJ Bygg. Att få utveckla ett trähuskvarter tillsammans med engagerade arkitekter som läser av stadens väv och bygger grannskap utifrån platsens berättelse blir ett lyft både för oss och Växjö stad.

Varje hus har en liten förgård som delas med gatan och en privat innergård som avgränsas med en gärdesgård.

Den gemensamma dungen i mitten försörjer kvarteret med ekosystemtjänster i form av holkar för pollinerande insekter, fjärilsrabatter och odlingslotter. Det blir också en mittpunkt för kvarterets boende, en enkel och tilltalande plats att umgås på.

Kvarteret förses med en cykelpaviljong med verkstad för att stödja en aktiv cykelkultur.

Husen uppförs med lokalproducerade, CO2-negativa trästommar. Isoleringen sker med träfiber som har goda värmebuffrande egenskaper och ger en behaglig inomhusmiljö med långsamma temperatursvängningar och mindre behov av kyla sommartid.

Rebecka Dahlström ser fram emot att förverkliga projektet vid Norra Bergundasjön. 
– Vi tror att husens utformning kommer att tilltala många olika målgrupper vilket blir positivt för området Bredvik.

Byggstarten sker under 2022 med planerad inflyttning 2023.

För bilder, besök https://gbjbygg.se/press/

Presskontakt:
GBJ Bygg AB
Catharina Haglund
Telefon 0709-14 80 55, catharina.haglund@gbjbygg.se