GBJ Bygg vinner markanvisningen för två av tre tomter i den nya stadsdelen Mossleplatån, Värnamo

Markanvisningen har genomförts i två steg och GBJ Bygg lämnade intresseanmälning för två av de tre aktuella tomterna. Nu står det klart att GBJ Bygg får möjligheten att teckna markanvisningsavtal för båda tomterna.

Det blir ett kvarter med 18 radhus på 98-131 m2, arkitekt Studio Ekberg. I det andra kvarteret är det planerat för totalt 72 lägenheter med 1 – 4 rok. Lägenheterna byggs som tre klassiska stjärnhus, arkitekt Möller Arkitekter.

Den nya stadsdelen kommer att innehålla vårdcentral, förskola och bostäder. Den ligger högt, med utsikt över sjön Vidöstern och i anslutning till väg 27 och Götavägen in mot centrum.

Kristina Thorvaldsson, exploateringsansvarig GBJ Bygg

– Vi är glada att vi får Värnamo kommuns förtroende att genomföra två väldigt fina bostadsprojekt i Värnamo. De kommer att bidra starkt till att sätta Mossleplatån på kartan för Värnamoborna, säger Kristina Thorvaldsson exploateringsansvarig på GBJ Bygg.

Jan Lindberg, mark och exploateringschef, Värnamo kommun

– Det här är första gången vi utlyser en markanvisningstävling och vi är väldigt nöjda med utfallet, säger Jan Lindeberg

Jacob Sjölin, avdelningschef GBJ Bygg, Värnamo

– Det är roligt att vinna markanvisningstävlingen i kamp med flera andra bra förslag. Värnamo är en viktig marknad för oss och vi ser fram emot att påbörja förberedelserna under 2023 avslutar säger Jacob Sjölin.