GBJ Bygg säljer bostadsportfölj

GBJ Bygg har via sitt bostadsutvecklingsbolag, GBJ Bostadsutveckling AB, avtalat om försäljning av en bostadsportfölj till Nivika Fastigheter AB (publ).


GBJ Bostadsutveckling har sedan 2018 utvecklat och uppfört ett bestånd med hyresrätter inom fastighetsbolaget SantHem, ett bolag som är samägt med Santhe Dahl Invest AB. Fastighetsbeståndet består av sju bostadsfastigheter med en total uthyrningsbar yta om ca 16 000 kvm och återfinns i orterna Kalmar, Höganäs och Båstad.

Hyresvärdet på portföljen är cirka 28 miljoner kronor och överenskommet fastighetsvärde är 585 miljoner kronor. Frånträde sker i mitten av november och är villkorad av att transaktionen godkänns på extra bolagsstämma i Nivika Fastigheter AB (publ).

Heyman & Friends har varit rådgivare till säljaren.

Mattias Strömberg, VD för GBJ Bostadsutveckling, kommenterar;

– Som bostadsutvecklare med fokus på att skapa hållbara och attraktiva boendemiljöer är det glädjande att få möjlighet att sälja ett nyutvecklat hyresrättsbestånd i tillväxtorter till en långsiktig fastighetsägare och förvaltare som Nivika. Med denna affär genomförd ser vi positivt på att fortsätta utveckla hyresrätter av hög kvalitet.”

För ytterligare information vänligen kontakta:
Malin Älmegran, ansvarig SantHem, telefon: 070-266 68 92, E-post: malin.almegran@gbjbygg.se

Mattias Strömberg, VD GBJ Bostadsutveckling, telefon: 070-891 85 80, E-post: mattias.stromberg@gbjbygg.se