GBJ Bygg är med och utvecklar Kinna centrum med hållbarhetsperspektivet i fokus

GBJ Bygg är ett av tre företag som kommer att vara med och utveckla kvarteret Folkskolan i Kinna centrum. För Mark kommun har hållbarhetsperspektivet stått i fokus – såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt i linje med det nationella Agenda 2030-arbetet som pågår.

-Vi är stolta över att vara med och utveckla Kinna centrum. Nu ser vi fram mot utvecklingsarbetet av detaljplanen tillsammans med Marks kommun och övriga aktörer. Vi tycker att det är extra roligt att erbjuda både bostadsrätter och hyresrätter. Blandningen av upplåtelseformer och trygga boendeformer med gementänkta utemiljöer samt olika platser för gemenskap är för oss en viktig del i att arbeta med social hållbarhet. Hyresrätterna kommer vi själva äga långsiktigt, det är också en viktig del i arbetet. Berättar Johan Wiman, projektutvecklare, GBJ Bostadsutveckling.

GBJ Byggs vision är att erbjuda ett kvarter som upplevs genuint varmhjärtat och tryggt. I rollen som bostadsutvecklare har vi möjlighet att utforma den fysiska miljön på ett sätt som möjliggör trygghet, gemenskap och mångfald. Förslaget innefattar två delområden, Tomt B och Tomt D, med två byggnadskroppar á 28 lägenheter per fastighet, totalt 112 lägenheter.

– Vi har lång erfarenhet av att utveckla bostadsrätter och sedan ett antal år tillbaka utvecklar vi även hyresrätter som vi långsiktigt förvaltar i ett närstående bolag. Vårt tävlingsförslag grundar sig i hållbar utveckling från första steget. Att behålla och integrera det befintliga parkeringsgaraget i den nya bebyggelsen är ett utmärkt exempel på hur vi tänker kring hållbarhet. Detsamma gäller vårt förslag om en samfällighet för samtliga tomter som säkerställer kvalitativa och långsiktiga lösningar för hållbarhet. Berättar Mattias Strömberg VD, GBJ Bostadsutveckling

Nu ska ett markanvisningsavtal upprättas med vinnande förslagsställare och därefter ska förslagen bearbetas i en detaljplan.

Presskontakt
GBJ Bygg, Catharina Haglund, 070-914 80 55, catharina.haglund@gbjbygg.se
GBJ Bostadsutveckling, Mattias Strömberg, 070-891 85 80, mattias.stromberg@gbjbygg.se