GBJ Bygg anställer Kristina Thorvaldsson som exploateringsansvarig

GBJ bygg AB har genom åren köpt på sig flertalet fastigheter och markområden där det saknas detaljplaner. Att driva nya detaljplaner och utveckla projekt i tidig fas är på lång sikt ytterst viktigt och värdeskapande för bolaget. Kristinas långa erfarenhet av plan- och stadsplaneringsprocesser blir en stor tillgång och fyller en kompetenslucka för GBJ bygg.  Kristina kommer från att ha jobbat för Växjö kommun som projektledare för stadsutveckling.

– Vi är mycket glada att Kristina valt att ansluta sig till vårt team för att som Exploateringsansvarig hjälpa oss på vår tillväxtresa säger VD Staffan Dahlström.