GBJ Bygg AB får förnyat förtroende att bygga nytt huvudkontor för Micropower Group

Micropower expanderar med nytt huvudkontor och produktionsanläggning för litiumbatterier och laddare och det är GBJ Bygg AB som får förnyat förtroende att bygga även den här anläggningen. GBJ Bygg AB, byggde även Micropower Groups nuvarande batterifabrik med tillhörande kontor, till stor del utförd i trä vilken stod klar 2020.

Det är ett nytt huvudkontor med tillhörande produktionsanläggning, anläggningen kommer att innehålla forskningsavdelning, produktion samt kontor för tillverkning av litiumbatterier och laddare. Den första delen av produktionsanläggningen kommer att tas i bruk 2024. Den sammanlagda ytan kommer att vara cirka 25 000 m2.

Den nya anläggningen kommer att ligga på det nyetablerade Nylandaområdet i Växjö. Precis som de produkter och energisystem som produceras av Micropower, kommer det nya huvudkontoret att dela samma hållbara värden i att vara resurseffektiva och som har som mål att minimera miljöpåverkan i största utsträckning. Byggnaden kommer därför att byggas i trä, från stomme till fasad samt invändiga ytskikt.

För GBJ Bygg AB är uppdraget ett bevis på att vår träbyggnadskompetens är av internationell klass, detta genom flera av våra referenser på massivträprojekt, vilka bidrar till att utveckla träbyggandet i Sverige, samt genererar koldioxidbesparingar.

Staffan Dahlström, vd GBJ bygg AB

– Vi är därför extra glada att få vara med och bygga även den här anläggningen för Micropower, särskilt då vi nu får bygga ytterligare en modern och unik anläggning åt dem. Entreprenaden är en samverkansentreprenad där parterna har arbetet fram anläggningen tillsammans under en längre tid.