GBJ bygg AB anställer Jonas Thärning som KMA-ansvarig

GBJ bygg AB anställer Jonas Thärning som KMA-ansvarig

Jonas har en gedigen bakgrund inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Han kommer närmast från en tjänst som Kvalitets- och miljöchef på Klarvik. Dessförinnan har han haft en liknande roller på BoKlok/Skanska och Hydro. 

GBJ bygg är ett expansivt entreprenadföretag som även utvecklar egna bostäder och logistikfastigheter. Arbetet med arbetsmiljöfrågor och hållbarhet är prioriterat och satsningen på en KMA-ansvarig understryker detta. Jonas får en central roll i att samarbeta med beställare, leverantörer och myndigheter. Han kommer arbeta strategiskt med att driva och utveckla arbetet inom KMA men även arbeta operativt i befintliga projekt som stöd till verksamheten.

– Vi är mycket glada över att knyta Jonas till oss. Vi har under flera år kontinuerligt vässat vår kompetens inom KMA-frågor men med Jonas hos oss tar vi det arbetet till en ny nivå, säger Staffan Dahlström VD på GBJ bygg.