Bygglovet för GBJ Byggs första etapp på Hejans Lycka i Nättraby har nu vunnit laga kraft.

Bygglovet för GBJ Byggs första etapp på Hejans Lycka i Nättraby har nu vunnit laga kraft.


Hejans Lycka är en exploateringsfastighet planlagd för ca 200 nya bostäder men även vårdbostäder och förskoleverksamhet. GBJ Bygg har jobbat med projektet sedan 2016 och är ett av de större exploateringsområdena i Karlskrona kommun. Under 2021 byggdes vägar runt de första kvarteren på den södra delen av området. Nättraby är en mycket populär bostadsort endast ca 15 minuters bilresa till Karlskrona och med väl utbyggd kollektivtrafik. Närhet till trevliga miljöer, hav och natur samt väl utbyggd skolverksamhet och annan kommunal och privat service lockar många att bosätta sig på orten.

Den första etappen består av 22 bostadrättslägenheter i en- och tvåplanshus med 2:or, 3:or och 4:or. Lägenheterna får hög standard med antigen egen uteplats eller rymlig balkong. Försäljningsstart blir i februari 2022 och byggnationen beräknas påbörjas under sommaren 2022 och vara färdigställd till sommaren 2023. Området kommer att byggas ut etappvis de närmsta åren. 

Området är beläget nära Nättraby centrum, skola, idrottsplats, härlig natur och promenadstråk. På sikt planeras att området ska anslutas till Idrottsvägen norr om Hejans Lycka för att möjliggöra en snabbare access till E22:an.

Johan Sahlén, vd GBJ Bygg samhällsfastigheter

– Intresset är stort och vi har redan fått in många intresseanmälningar att köpa bostad på Hejans Lycka. Vi tror att utbyggnadstakten av området, med nuvarande starka efterfrågan, kommer att vara snabb. GBJ Bygg kommer huvudsakligen att bygga småskaliga bostadrättsprojekt på området men hoppas även kunna bygga förskola och äldreboende framöver, avslutar Johan Sahlén.

Mer om bostäderna på GBJ Bygg:s hemsida: Bostadsrätter i Nättraby, Karlskrona – GBJ Bygg AB