Vanliga frågor och svar

Icon Intresseanmälan
Icon Ekonomi och avtal
Icon Garanti och försäkringar
Icon Inredning
Icon Övriga frågor

Intresseanmälan

Vad händer när jag gör en intresseanmälan?

Arrow

När du fyller i ett formulär på vår hemsida och anmäler intresse till ett av våra bostadsprojekt, kommer du få löpande information via mail med uppdateringar och vad som händer i projektet.

Är min intresseanmälan bindande?

Arrow

Nej, när du anmäler intresse är du inte juridiskt bunden till någonting. Du kan i lugn och ro ta del av information och uppdateringar om projektet utan några krav. Du kan när som helst avanmäla ditt intresse. 

Kostar det något att göra en intresseanmälan?

Arrow

Nej, det kostar aldrig någonting att anmäla sitt intresse för något av våra bostadsprojekt.

Kan jag avanmäla mitt intresse?

Arrow

Ja, du kan när som helst be att få bli bortplockad från utskick och information om du inte längre är intresserad. Maila i så fall bostad@gbjbygg.se 

Får jag någon fördel om jag anmält intresse tidigt?

Arrow

Förutom att du får uppdateringar om vad som sker i projektet, är du som anmält intresse också den första som får veta när det är dags för säljstart. Står du på vår intresselista för ett projekt får du i de allra flesta fall förtur och har möjlighet att reservera/köpa en lägenhet redan innan vi officiellt startar försäljningen. 

Ekonomi och avtal

Vad är en ekonomisk plan?

Arrow

Innan bostadsrättsföreningen kan teckna upplåtelseavtal behöver en ekonomisk plan upprättas. Syftet med den ekonomiska planen är att intygsgivarna ska kunna bedöma om byggprojektet är ekonomiskt hållbart eller ej. Planen är även till för dig som köpare för att du ska få information om bostadsrättsföreningen och dess ekonomi. Planen ska beskriva föreningens byggnader och de kostnader föreningen har för drift, underhåll och eventuella lån. När den ekonomiska planen är undertecknad av samtliga styrelseledamöter och granskad av två intygsgivare skickas den in den till Bolagsverket för registrering.

Vad är en kostnadskalkyl?

Arrow

En kostnadskalkyl är en preliminär ekonomisk plan. Kalkylen ska innehålla uppgifter om bostadsrättsföreningens planerade verksamhet som till exempel beräknade årsavgifter för bostadsrätten. Kalkylen ska finnas tillgänglig innan du som intressent tecknar ett förhandsavtal. En kostnadskalkyl behöver inte registreras hos Bolagsverket, men ska intygas av två av Boverket utsedda intygsgivare.

Är det budgivning på bostäderna?

Arrow

Nej, vi på GBJ Bygg har aldrig budgivning på våra nyproducerade bostadsrätter. Det priset som står i vårt försäljningsmaterial och på hemsidan är det som gäller. Är flera intresserade av samma bostad är det först till kvarn som gäller.

Vad är ett bokningsavtal?

Arrow

Ett bokningsavtal skrivs ofta i ett tidigt skede i ett projekt. Hittar du en lägenhet du är intresserad av kan du reservera/boka den till dig under en begränsad tid och fram till att det är dags att skriva förhandsavtal. Ett bokningsavtal skrivs mellan dig som köpare och oss på GBJ Bygg (till skillnad från förhandsavtal som skrivs mellan köpare och bostadsrättsföreningen) Avgiften för att boka en lägenhet är 30 000 kronor. Bokningsavtalet är inte bindande, du kan välja att bryta det och i så fall återbetalas 20 000 kronor till dig. 

Vad är ett förhandsavtal?

Arrow

Ett förhandsavtal är ett juridiskt bindande avtal mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. Detta avtal kan skrivas först när föreningen är bildad och har en intygsgiven kostnadskalkyl. Vid detta avtal betalas ett förskott om 100 000 kronor. Har du redan i ett tidigare skede betalat en bokningsavgift för din lägenhet, blir förskottet i stället 70 000 kronor. 

 Vad behöver jag för att kunna skriva ett förhandsavtal? 

Arrow

I samband med att du skriver avtalet betalar du som sagt en förskottsbetalning för din lägenhet. I detta skede säkerställer vi också tillsammans med dig, att du har ett lånelöfte eller likvärdigt skriftligt intyg från din bank som intygar att du har råd och möjlighet att köpa bostaden. 

Vad innebär ett upplåtelseavtal?

Arrow

Ett upplåtelseavtal är det sista avtalet som skrivs och är enklare förklarat själva ”köpekontraktet” som tecknas mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. Avtalet skrivs ofta bara någon månad innan det är dags att flytta in och först när bostadsrättsföreningens ekonomiska plan är intygsgiven och registrerad hos Bolagsverket. I samband med att du skriver upplåtelseavtalet blir du som köpt också medlem i bostadsrättsföreningen. 

När betalar jag min bostad?

Arrow

Senast dagen för din inflyttning ska slutbetalningen av din lägenhet vara klar. Du betalar den insats som är bestämd minus de 100 000 kronor du redan betalt i förskott. När du hämtar nycklarna till din nya bostad visar du upp ett bankkvitto som intygar att inbetalningen är gjord. 

Vad ingår i avgiften till föreningen?

Arrow

Månadsavgiften som du betalar till bostadsrättsföreningen är enkelt förklarat kostnader föreningen har för räntor, amortering, driftskostnader och underhåll. Vad mer som ingår i avgiften kan variera mellan våra olika projekt. Kostnaden för exempelvis el och vatten ingår oftast inte i grundavgiften, utan betalas av dig utifrån hur mycket du själv förbrukar. Läs gärna mer här om hur det fungerar att bo i en bostadsrättsförening.

Varför är min avgift högre än grannens?

Arrow

Storleken på avgiften till föreningen beräknas utifrån hur stor andel du äger i bostadsrättsföreningen. Det enkla svaret är att har du en större lägenhet än grannen, äger du fler kvadratmetrar och procent i föreningen och din avgift blir därmed också högre. 

Får jag ta hjälp av någon annan att köpa en bostad om jag inte har hela summan själv?

Arrow

Ja, det går bra. Ibland behöver man hjälp från exempelvis en familjemedlem för att få lånelöfte från banken. I dessa fall är det viktigt att tänka på att samma personer som står på lånelöftet också måste stå på förhands- och upplåtelseavtalet. Samtliga personer som står på avtalet måste inte bo i bostaden, däremot måste någon av köparna ha för avsikt att bosätta sig där. 

Kan en juridisk person köpa en bostad?

Arrow

Ja. När vi på GBJ Bygg startar upp en bostadsrättsförening finns det ingenting i de stadgar som sätts upp, som hindrar en juridisk person från att köpa en bostad. En juridisk person är enkelt förklarat ett företag, verksamhet eller organisation som kan förvärva rättigheter och har skyldigheter, precis som en fysisk person. 

Garanti och försäkringar

Har min nya bostad några garantier?

Arrow

En nyproducerad bostad har fem års garantitid på själva byggnationen. Dina nya vitvaror har två års garanti. 

Vad händer om det finns lägenheter som inte är sålda?

Arrow

Om det finns osålda lägenheter i föreningen när det är dags att flytta in, köper vi på GBJ Bygg dessa. Vi har därmed fullt ansvar för att betala avgifterna till föreningen och för att se till så att bostäderna får en ny ägare. Läs gärna mer här om hur du kan känna dig trygg i att köpa en bostad av oss.

Har bostadsrättsföreningen en försäkring?

Arrow

Ja. Vi på GBJ Bygg tecknar alltid en försäkring till bostadsrättsföreningen som täcker skador som är kopplade till själva fastigheterna, en så kallad fastighetsförsäkring med bostadstillägg. När du flyttar in och skaffar en hemförsäkring till din bostad behöver du alltså inte betala extra för ett bostadsrättstillägg, detta ingår redan. 

Om någonting går sönder i min bostad, hur gör jag då?

Arrow

När du flyttar in får du en broschyr av oss på GBJ bygg med information om hur du går till väga om något slutar fungera eller går sönder i din lägenhet. I broschyren finns viktiga kontaktuppgifter som kan vara bra att ha och även information om hur du gör en felanmälan. Felanmälningar görs i regel via vår hemsida, inlogg till denna sida får du tillgång till via mail i samband med ditt tillträde. Är felet akut kontaktar du fastighetsförvaltaren i din förening och alla uppgifter hittar du i broschyren du fick tillgång till vid inflytt alternativt på hemsidan/i appen för din förening.

Vem tar hand om trasiga lampor i trapphuset eller snö som måste skottas bort?

Arrow

När du flyttar in i din bostadsrättsförening finns det avtal uppsatta med en fastighetsförvaltare som hjälper till att hålla fastigheten i gott skick. Information om vem som förvaltar din förening finns i broschyren du mottog vid inflyttning och på hemsidan/ i appen för just din förening. 

Inredning

Hur mycket av inredningen får jag välja själv?

Arrow

När du köper en nyproducerad bostad av oss på GBJ Bygg har du stora möjligheter att göra din bostad mer personlig! Det ingår alltid bra produkter och material som standard i din lägenhet, men i alla projekt finns också möjlighet att göra diverse tillval mot en kostnad. Vilka tillval som finns varierar från våra olika projekt men du kan i regel välja till sådant som färg på kök, handtag, kakel och klinker, parkettgolv med mera. För varje projekt skapas en broschyr där du enkelt kan se vilka val du kan göra samt vad de kostar. 

När gör jag mina inredningsval?

Arrow

När nedräkningen till inflyttning börjar och efter att du skrivit ditt förhandsavtal, gör du dina inrednings- och tillval. Exakt information om när, var och hur får du från den säljare som ansvarar för projektet.

Hur gör jag mina inredningsval?

Arrow

När det börjar bli dags att göra val till din lägenhet får du information från den säljare som ansvarar för projektet om hur du ska gå till väga. Kakel, klinker, golv, färg och köks- och garderobsinredning får du möjlighet att klämma och känna på hos de butiker vi samarbetar med för respektive projekt. Ofta butiker som ligger i närheten av området där din nya bostad byggs. En del tillval gör du också via en webbplats som du får inloggningsuppgifter till via din säljare. Känns det komplicerat längs vägen så finns vi alltid här för att hjälpa och guida dig!

Kan jag göra andra tillval än de som finns i broschyren?

Arrow

Nej, vi vill gärna hålla oss till de val som erbjuds för projektet, vilka brukar vara ganska generösa. För oss är det nämligen viktigt att det är lika för alla och att alla köpare har samma förutsättningar. När du väl flyttat in i din nya bostad är du däremot fri att göra förändringar om det är något du önskar addera eller byta ut då. 

När betalar jag för mina inredningsval?

Arrow

Väljer du tillval som medför en extra kostnad, faktureras dessa till dig cirka två månader före inflyttning. 

Kan jag få ritningarna på min lägenhet?

Arrow

Givetvis! Kontakta din ansvariga säljare för projektet, samma som du haft kontakt med kring dina avtal, så får du hjälp med detta. 

Får jag komma in och mäta i min lägenhet?

Arrow

På planritningen kan du se de ungefärliga måtten, men du kommer längs vägen få chansen att besöka din lägenhet. Vi bjuder ofta in till byggplatsvisningar men när detta sker är olika för våra projekt. Det bästa är alltid att ha en dialog med din säljare om du har önskemål om att få komma in i just din lägenhet och mäta. Vi brukar kunna lösa det mesta!

Jag vill flytta en vägg, går det?

Arrow

I vissa projekt finns det lägenheter där vissa väggar är valbara. Där har man redan förberett för möjligheten att välja från en vägg och det framgår på planritningen. I regel är det dock inte möjligt att ändra i planlösningarna. Har du frågor eller specifika önskemål tar du dem enklast med säljaren som ansvarar för ditt projekt. 

Övriga frågor

När får jag flytta in?

Arrow

Exakt datum för tillträde får du minst fyra månader innan det är dags.

Ingår parkeringsplats i min bostad?

Arrow

Det är inte säkert. I detaljplanen för projektet utgår vi från respektive kommuns parkeringsnorm och det är denna som i sin tur bestämmer hur många parkeringsplatser som måste finnas på området. Ingår det en parkeringsplats i din bostad, framgår det tydligt i ditt avtal. I många fall skriver vi i våra projekt separata parkeringsavtal och i detta fall får du i så fall tydlig information om vad en parkeringsplats kostar dig per månad. 

Kommer jag kunna ladda min elbil?

Arrow

Det finns idag inga krav på att erbjuda laddplats för elbil i våra projekt. Däremot har vi på GBJ bygg som ambition att alltid förse minst 10% av våra parkeringsplatser med färdig laddstolpe. Uppstår ett ökat behov i en framtid är allting förberett för att föreningen ska kunna addera fler sådana platser.

Får jag tillgång till bredband i min bostad?

Arrow

Ja, vi kopplar alltid in fiber till bostäderna. 

 Är det lyhört i era bostäder? 

Arrow

Vi följer alltid BBR (Boverkets byggregler) för både ljud samt brand när vi bygger våra bostäder. I flerbostadshus måste du dock räkna med att, på gott och ont, ibland höra dina grannar.

Vad är en gemensamhetslokal?

Arrow

Enkelt förklarat är det en yta som föreningen äger och som alla medlemmar får nyttja. Det är väldigt olika hur en sådan lokal nyttjas men ofta är det exempelvis en festlokal eller övernattningslägenhet som går att boka.

Hur tänker ni på miljön när ni bygger bostäder?

Arrow

Vi strävar alltid efter att bygga hållbart och väljer kvalitativa material och ytskikt som ska hålla över lång tid. Nyproducerade bostäder är väldigt energieffektiva då de är välisolerade, har bra fönster och vitvaror som är energisnåla.  Något vi också blivit uppmärksammade för är att vi bygger bostäder i massivträ. 

Våra bostadsprojekt

Vi utvecklar bostäder

GBJ Bygg utvecklar och bygger bostäder runt om i Södra Sverige. Vi bygger både bostadsrätter och hyresrätter i små och stora volymer och blandar gärna rad- och kedjehus med flerfamiljshus. Detta skapar kvarter med plats för alla människor, i olika skeden av livet där gammal och ung möts spontant.