Så fungerar det att bo i bostadsrätt

 

Det är mycket att hålla reda på när du flyttar, inte minst om flytten går till en bostadsrätt där det finns både rättigheter och skyldigheter att ta hänsyn till.

Här kan du lära dig mer om vad som gäller, vem som bestämmer och hur en bostadsrättsförening faktiskt fungerar.

Vad är en bostadsrätt?

När du har köpt en bostadsrätt har du, enkelt förklarat rätt till bostaden. Du har nyttjanderätt till din bostad och får bo i den och har möjlighet att förändra den på många sätt.

Förutom själva bostaden kan nyttjanderätten också gälla för mark i anslutning till bostaden såsom en grästäppa eller för uteplats och balkong.  När du köper en bostadsrätt blir du samtidigt medlem i bostadsrättsföreningen och du äger därmed föreningen tillsammans med de andra medlemmarna – dina grannar.

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening (brf) är den ekonomiska förening som äger samtliga hus och de gemensamma anläggningarna i området.

När du köper en bostad i en bostadsrättsförening äger du som köpare nyttjanderätt till bostaden men det är fortsatt föreningen som äger bostaden och upplåter den till dig. Vid köp av en nyproducerad bostad skrivs därför köpekontraktet med bostadsrättsföreningen som säljare och du som köpare kallas för bostadsrättshavare.  

Vad kostar det att bo i bostadsrätt?

När du köper en bostadsrätt i föreningen betalar du först en insats för ditt boende. När du sedan flyttat in tillkommer en månadsavgift som du som ägare betalar till bostadsrättsföreningen. Månadsavgiften ska täcka alla föreningens driftskostnader som exempelvis reparationer, sophämtning, städ av trapphus och såklart amortering och ränta på föreningens lån till banken.

Kostnader för el, vatten och värme mäts ofta individuellt till vare bostadsrätt och debiteras utefter den förbrukning du själv har. I den ekonomiska planen anges det tydligt vad som gäller för respektive förening. 

Månadsavgiften till föreningen utgör en del av din totala boendekostnad, har du lånat pengar för att betala insatsen när du köper din bostadsrätt, tillkommer såklart kostnader även för detta. 

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag när jag bor i bostadsrätt?

När du bor och äger nyttjanderätt till din bostad har du både rättigheter och skyldigheter som är viktiga att tänka på. Rent generellt kan man säga att föreningen ansvarar för hemmets yttre och du som ägare ser till att hemmets inre sköts. Det innefattar reparationer, skötsel och underhåll av din bostad.

Vill du får du fritt göra ändringar i bostaden såsom att måla, tapetsera och utföra mindre ombyggnader.

Önskar du göra större ändringar av bostaden i form av ingrepp i bärande konstruktion, installationer såsom el- och vattenledningar eller inglasning av balkong krävs däremot styrelsens medgivande. Det är med andra ord ett tips att alltid ha en dialog med styrelsen innan du påbörjar några större förändringar av din bostad

Vad händer om något går sönder?

Du som bostadsrättshavare ansvarar och betalar själv för att hålla bostaden i gott skick. Det betyder alltså att det är du själv som står för underhåll och eventuella reparationer som behöver göras.

Om något däremot skulle gå sönder i gemensamma ytor är det föreningens ansvar att det åtgärdas. I stadgarna för föreningen finns en tydlig beskrivning av vad som är ditt respektive föreningens ansvar

Hur fungerar själva föreningen? 

Hela idén med boendeformen bostadsrätt är att alla medlemmar kan vara med och påverka sitt boende. Det är du och dina grannar som bestämmer över föreningens verksamhet och alla medlemmar har full insyn i föreningen ekonomi.

Varje år hålls en föreningsstämma dit alla medlemmar bjuds in. Bostadsrättslagen reglerar i stort hur bostadsrättsföreningen styrs men på denna stämma bestäms även vilka stadgar som ska gälla för just er förening.

Ordnings- och trivselregler diskuteras också och beslutas om på stämman och de kan gälla för allt ifrån höjd på häckar i området till grillning eller färg på markiser. Det löpande arbetet, administration och ekonomi för föreningen ansvarar styrelsen för. Styrelsen väljs på stämman och består av några av föreningens medlemmar. . 

Behöver jag en försäkring?

Oavsett hur du bor rekommenderar vi att du alltid tecknar en hemförsäkring för din bostad. Med hemförsäkringen får du ett skydd för ditt hem och dina saker om de skadas eller förloras.

När du äger en bostadsrätt ansvarar du dessutom för ytskikt som väggar, tak, golv samt fast inredning. För att täcka ansvaret och ge skydd vid skador på lägenheten som kan uppstå vid exempelvis brand- eller vattenskador, behövs ett bostadsrättstillägg.

Vi på GBJ Bygg tecknar alltid ett kollektivt bostadsrättstillägg som gäller för hela föreningen och alla dess medlemmar. Du kan med andra ord flytta in och bo lugnt med vetskapen om att du är skyddad om något oväntat händer. 

Vad gör styrelsen i en bostadsrättsförening?

Styrelsen väljs av medlemmarna i bostadsrättsföreningen och de ansvarar och tar beslut kring föreningens ekonomi och förvaltning. För att vara medlem i styrelsen behöver du inte vara kunnig i bostadsfrågor. Föreningen har hjälp av bland annat förvaltare och revisor, så det viktigaste är snarare att du är engagerad och vill ta chansen att vara med och påverka ditt boende.

Vill du inte sitta med i styrelsen är det bra att ändå delta på de stämmor du blir inbjuden till och du kan också påverka genom att lämna förslag till föreningen, s.k. motioner, även om du inte sitter med i styrelsen. För vardagen och hur du bor är viktig!

Får jag hyra ut min bostadsrätt?

Oftast är det inga problem att hyra ut din bostad i andrahand. Reglerna för detta bestäms utifrån stadgarna i din bostadsrättsförening men du behöver styrelsens godkännande.