En trygg bostadsaffär

Resan till din bostadsdröm kan helt naturligt kantas av en del oro och funderingar. För oss är det därför helt självklart att alltid erbjuda dig trygghet, inbyggt i ditt bostadsköp från start!

Vi har många års erfarenhet av att bygga bostäder och att skapa stabila och bra bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder en rad garantier och skydd för att du ska kunna känna lugn i din stora affär och för att tiden efter att du flyttat in ska kännas enkel och behaglig.

Ingen höjd månadsavgift första året

 

Vi förstår att trygghet betyder mycket när du köper en nyproducerad bostad. Istället för osäkerhet kring vad kostnaderna faktiskt kommer bli i ditt nya boende, vill vi säkra din månadsavgift under de första 12 månaderna.

Med vår räntesäkring skyddas du som köpare från att eventuellt stigande räntor ska slå igenom som höjd månadsavgift till bostadsrättsföreningen. Luta dig tillbaka, bo in dig i lugn och ro och känn dig trygg i att den månadsavgift som framgår i ditt avtal är den du kommer betala under ditt första år i din nya bostad.*

Lokala avvikelser kan förekomma. Prata med din mäklare för information om vad som gäller det projekt du är intresserad av.

Skjut fram din inflyttningsdag

 

Vi erbjuder dig som köper en ny bostadsrätt av oss, möjligheten att skjuta upp tillträdet av din nya bostad i upp till 12 månader. Det minimerar risken för att du ska behöva betala dubbla boendekostnader i det fall försäljningen av din nuvarande bostad är svår och drar ut på tiden.

Du behöver inte gå igenom några ansökningar och kan välja att ta del av erbjudandet oavsett vart i processen du befinner dig, dock senast en månad före det inflyttningsdatum vi meddelat dig. Det är enkelt – behöver du skjuta på ditt tillträde löser vi det. (Ansvarig säljare/mäklare för projektet hjälper dig vidare.)**

Lokala avvikelser kan förekomma. Prata med din mäklare för information om vad som gäller det projekt du är intresserad av.

Din styrelse får hjälp och stöttning

 

Många frågor uppstår i en bostadsrättsförening och det är inte alltid lätt att som styrelse på ideell basis kunna hantera varje frågeställning. Vi på GBJ bygg avtalar därför med en ekonomisk förvaltare som inte bara hanterar allting som rör föreningens löpande ekonomi såsom bokföring, fakturering och årsredovisning, men också fungerar som ett bollplank för styrelsen i både små och stora frågor som rör bostadsrättsföreningen.

Förvaltaren utbildar den nya styrelsen och har sedan ett nära samarbete med dem för att hela tiden kunna bistå med rådgivning och vägledning så att rätt beslut tas i viktiga frågor. Det är en trygghet att varje förening blir riktigt väl omhändertagen.

Slipp stressiga budgivningar 

När du köper en nyproducerad bostad behöver du inte lägga någon energi på budgivningar som ibland annars blir både långa och sticker iväg i pris.

Låga driftskostnader och lägre risk för oförutsedda utgifter

En nybyggd bostad som är byggd med ny byggteknik, modern uppvärmning och energisnåla vitvaror ger låga driftskostnader. När allt är nytt är sannolikheten liten att du som köpare kommer behöva lägga pengar på oförutsedda utgifter de kommande 10-15 åren och du har dessutom två års garanti på dina vitvaror. 

Trygg förening

I samband med att vi planerar för byggnation på en tomt bildar vi på GBJ Bygg en bostadsrättsförening med styrelse. För att få lov att skriva avtal och upplåta lägenheterna i föreningen till köpare, behöver föreningens ekonomiska plan först godkännas av Bolagsverket. Planen granskas alltid av två opartiska intygsgivare som i sin tur är utsedda av Boverket. Deras uppgift är att säkerställa att föreningen har en stabil grund och goda förutsättningar att klara sig ekonomiskt framöver.

Du kan med andra ord vara säker på att bostadsrättsföreningen får en bra start. 

Garanti av färdigställande

Mycket kan hända under själva byggprocessen och vi på GBJ Bygg tecknar därför en försäkring inför produktions- och byggstart, som garanterar att bygget färdigställs. Skulle exempelvis någon av våra underleverantörer gå i konkurs, kommer det i slutändan finnas en bostad för dig att flytta in i.

Försäkring

För att skydda insatsen som du som bostadsrättsägare betalar in till föreningen när du köper din bostad, tecknar vi på GBJ Bygg en insatsgaranti hos ett försäkringsbolag. Garantin säkerställer att du som köpare får tillbaka din insats och upplåtelseavgift om upplåtelseavtalet av någon anledning behöver sägas upp innan du hunnit flytta in, exempelvis om föreningen skulle gå i konkurs.

Ansvar för osålda lägenheter

Finns det osålda lägenheter kvar när det är dags för inflyttning, köper vi på GBJ Bygg dem av föreningen. Vi står som ägare för lägenheterna och betalar månadsavgifterna. Vi tar såklart också fortsatt ansvar för att sälja lägenheterna och skaffa fler grannar till er som redan flyttat in. Föreningen och medlemmarna behöver i och med detta inte oroa sig över att osålda lägenheter ska påverka ekonomin och månadsavgifterna. 

Slutbesiktning

Innan inflyttning genomförs en slutbesiktning av fastigheten och samtliga bostäder. Besiktningen bekostas av oss på GBJ Bygg men genomförs alltid av en oberoende besiktningsman. Vid denna kontrollerar man helt enkelt att byggnaden är utförd enligt regler och gällande byggnormer. Du som äger bostaden bjuds in och är alltid välkommen att närvara vid besiktningen. 

Trygg ekonomi

Bostadsrättsföreningen är nybildad och har inte några gamla skulder som kan påverka ekonomin negativt. För att förstå föreningens ekonomi, gör GBJ Bygg i första skedet en kostnadskalkyl som beskriver vilka kostnader föreningen har. Kostnader för lån och amortering till banken, underhåll, förvaltning osv. utgör grunden för den månadsavgift varje bostadsrättshavare betalar till föreningen. Utifrån kostnadskalkylen görs senare en ekonomisk plan.

Vid båda tillfällen tas en offert från banken för att veta vilken kalkylränta som ska räknas in. Banken och de intygsgivare som ska granska och godkänna föreningens ekonomi, bestämmer helt enkelt vilken ränta de kräver att föreningen ska klara av – precis som när du behöver ta ett privat bostadslån. Det behöver finnas marginaler om något skulle hända eller om räntan skulle ändras efter inflyttning. Tryggheten för dig som  köpare är att den preliminära avgiften som anges när du skriver avtal, förmodligen inte kommer vara avsevärt mycket högre när det är dags att flytta in.

Extra trygghet

Ungefär tre månader efter att du flyttat in, bokar vi tillsammans med en besiktningsman, in ett besök där vi kontrollerar att det som eventuellt upptäcktes vid slutbesiktningen verkligen åtgärdats och tagits om hand. Har du gjort en felanmälan på något i din bostad innan dess, bedöms även den av besiktningsmannen.

Inte nog med det, två år efter inflyttning genomförs ännu en kontroll, en så kallad garantibesiktning. Vid denna bedömer en oberoende besiktningsman om nya fel har uppstått i bostaden sedan slutbesiktningen och om entreprenören i så fall ska åtgärda dessa. Sådant som räknas till normalt slitage i en bostad omfattas inte av denna besiktning. Precis som vid tidigare liknande tillfällen är du som ägare välkommen att närvara.

Alla dessa kontroller är en trygghet för dig som köpt bostad, vi slutför det vi åtagit oss och lämnar dig inte i sticket.

Förvaltning och skötsel

Från första tillträdesdagen finns det avtal som vi på GBJ Bygg hjälpt till att sätta upp för löpande ekonomisk förvaltning och fastighetsskötsel i den nybildade bostadsrättsföreningen. Det känns ofta tryggt och bra vid inflyttning och gör det möjligt för föreningen att i lugn och ro bilda en ny styrelse, i stället för att behöva tänka på gräs som ska klippas och miljörum som måste tömmas.  

Nöjda kunder

Du som kund är det allra viktigaste för oss. Vi vill att resan till din nya bostad ska vara enkel och såklart att du ska vara nöjd med oss. Gärna jättenöjd! Därför mäter vi aktivt kundnöjdhet och bjuder in alla som köpt ett boende av oss att delta i två undersökningar.

Den första undersökningen får du cirka en till två månader efter att du flyttat in i din nya bostad och den andra när du bott i ditt nya hem i två år. Det är viktigt för oss att du delar med dig av dina tankar och upplevelser så att vi i vår tur kan få förståelse för hur nöjd du är som kund, vad vi på GBJ bygg gör bra och vad vi behöver bli ännu bättre på.

Undersökningarna gör att vi också kan jämföra oss med andra bostadsutvecklare i Sverige, vilket är viktigt för oss. Vi vill veta att vi håller måttet och levererar det vi ska. Det hoppas vi känns som en trygghet för dig som kund.

Du som köpt bostad är värdefull för oss!

Vi vill på de sätt vi kan ge tillbaka och har ett aktivt ambassadörsprogram där du som köpare kan tipsa oss om någon som kanske behöver byta bostad. Som tack för tipset bjuder vi på din månadsavgift. Ta chansen att skapa ditt eget grannskap och lägg dina pengar på roligare saker än månadsavgiften i upp till 12 månader.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

*GBJ Bygg kompenserar bostadsrättsföreningen för den del av räntan som vid slutplacering av lånen eventuellt överstiger den ränta som tidigare aviserats i kostnadskalkylen alternativt ekonomiska planen, dock max upp till en genomsnittlig ränta om 5%. Erbjudandet gäller utvalda projekt under föreningens första 12 månader räknat från officiellt tillträdesdatum. Vid val att skjuta på tillträdet utgår garantin endast för de innevarande månader som kvarstår av erbjudandet. Räntegarantin omfattar enbart ökade räntekostnader för bostadsrättsföreningen. Garantin omfattar ej utökade driftskostnader som kan komma att uppstå före tillträdet, ej heller eventuellt tillkommande kostnader som föreningens nya styrelse beslutar om, så som omfattande förbättrings-eller förändringsarbete som skulle påverka månadsavgiften.

**Bostadsrättshavaren skriver upplåtelseavtal på sin bostadsrätt vid ordinarie avtalsskrivning, dock med ett justerat tillträdesdatum. Avtalat datum kan av bostadsrättshavaren när som helst justeras i händelse av att denne önskar betala sin slutlikvid och tillträda tidigare än avtalat. Bostadsrättshavaren erlägger slutlikvid och erhåller nycklar först vid sitt enligt avtal överenskomna tillträdesdatum. GBJ Bygg betalar månadsavgifterna till bostadsrättsföreningen under tiden mellan aviserat tillträdesdatum och bostadsrättshavarens överenskomna tillträde. Eventuella inredningsval som gjorts som tillval i bostaden av bostadsrättshavaren, betalas alltid 60 dagar före ordinarie tillträdesdag.