En trygg bostadsaffär

Resan till din bostadsdröm kan helt naturligt kantas av en del oro och funderingar, för ett bostadsköp är ett beslut som både känns och är stort! För oss är det därför helt självklart att alltid erbjuda dig trygghet, inbyggt i ditt bostadsköp från start.

Vi har många års erfarenhet av att bygga bostäder och av att skapa stabila och bra bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder en rad garantier och skydd för att du ska kunna känna lugn i din stora affär och för att tiden efter att du flyttat in ska kännas både enkel och behaglig.

Ingen höjd månadsavgift första året

 

Vi förstår att trygghet betyder mycket när du köper en nyproducerad bostad. Istället för osäkerhet kring vad kostnaderna faktiskt kommer bli i ditt nya boende, vill vi säkra din månadsavgift under de första 12 månaderna.

Med vår räntesäkring skyddas du som köpare från att eventuellt stigande räntor precis kring inflyttningen ska slå igenom som höjd månadsavgift till bostadsrättsföreningen. Luta dig tillbaka, bo in dig i lugn och ro och känn dig trygg i att den månadsavgift som framgår i ditt avtal är den du kommer betala under ditt första år i din nya bostad.*

Erbjudandet gäller de flesta av våra bostadsprojekt men lokala avvikelser kan förekomma. Prata med din mäklare för information om vad som gäller det projekt du är intresserad av.

Skjut fram din inflyttningsdag

Vi erbjuder dig som köper en ny bostadsrätt av oss, möjligheten att skjuta fram tillträdet till din nya bostad i upp till 12 månader. Det minimerar risken för att du ska stå med betala dubbla boendekostnader i det fall försäljningen av din nuvarande bostad är svår och drar ut på tiden.

Du behöver inte gå igenom några ansökningar och kan välja att ta del av erbjudandet oavsett vart i processen du befinner dig, dock senast i samband med att du ska skriva ditt upplåtelseavtal vilket är cirka en månad innan det planerade inflyttningsdatum som meddelats. Det är enkelt – känner du att du behöver skjuta på din inflyttningsdag kontaktar du den mäklare du varit i kontakt med eller oss på GBJ bygg, så hjälper vi dig vidare.**

Erbjudandet gäller de flesta av våra bostadsprojekt men lokala avvikelser kan förekomma. Prata med din mäklare för information om vad som gäller det projekt du är intresserad av.

Din styrelse får hjälp och stöttning

 

Många frågor uppstår i en bostadsrättsförening och det är inte alltid lätt att som styrelse på ideell basis kunna hantera varje frågeställning. Vi på GBJ bygg ser alltid till att varje ny bostadsrättsförening har en ekonomisk förvaltare som hanterar allting som rör föreningens löpande ekonomi såsom bokföring, fakturering och årsredovisning. Inte nog med det, förvaltaren fungerar också som ett bollplank för styrelsen att använda i både små och stora frågor som rör bostadsrättsföreningen.

Förvaltaren utbildar den nya styrelsen och finns sedan nära till hands för att bistå med rådgivning och vägledning. Det är en trygghet att varje förening blir riktigt väl omhändertagen och att alla beslut som tas i dessa är välgrundade och genomtänkta. 

Slipp stressiga budgivningar 

När du köper en nyproducerad bostad behöver du inte lägga någon energi på budgivningar som ibland annars blir både långa och sticker iväg i pris.

Låga driftskostnader och lägre risk för oförutsedda utgifter

En nyproducerad bostad som är uppförd med ny byggteknik, modern uppvärmning och energisnåla vitvaror ger dig låga driftskostnader. När allt är nytt är dessutom sannolikheten liten att du som köpare kommer behöva lägga pengar på oförutsedda utgifter de kommande 10-15 åren. Du har dessutom två års garanti på dina vitvaror. 

Trygg förening

I samband med att byggnationen på en tomt planeras bildar vi på GBJ Bygg en bostadsrättsförening med styrelse. För att få lov att skriva avtal och upplåta lägenheterna i föreningen till köpare, behöver föreningens ekonomiska plan först godkännas av Bolagsverket. Planen granskas alltid av två opartiska intygsgivare som i sin tur är utsedda av Boverket. Deras uppgift är att säkerställa att föreningen har en stabil grund och goda förutsättningar att klara sig ekonomiskt framöver.

Du kan med andra ord vara säker på att bostadsrättsföreningen får en bra start. 

Garanti av färdigställande

Mycket kan hända under själva byggprocessen och vi på GBJ Bygg tecknar därför en försäkring inför produktions- och byggstart, som garanterar att bygget färdigställs. Skulle exempelvis någon av våra underleverantörer gå i konkurs, kommer det i slutändan finnas en bostad för dig att flytta in i.

Försäkring

För att skydda insatsen som du som bostadsrättsägare betalar in till föreningen när du köper din bostad, tecknar vi på GBJ Bygg en insatsgaranti hos ett försäkringsbolag. Garantin säkerställer att du som köpare får tillbaka din insats och upplåtelseavgift om upplåtelseavtalet av någon anledning behöver sägas upp innan du hunnit flytta in, exempelvis om föreningen skulle gå i konkurs.

Ansvar för osålda lägenheter

Finns det osålda lägenheter kvar när det är dags för inflyttning, köper vi på GBJ Bygg dem av föreningen. Vi står som ägare för lägenheterna och betalar månadsavgifterna. Vi tar såklart också fortsatt ansvar för att sälja lägenheterna och för att skaffa fler grannar till er som redan flyttat in. Föreningen och medlemmarna behöver i och med detta inte oroa sig över att osålda lägenheter ska påverka ekonomin och månadsavgifterna negativt. 

Slutbesiktning

Innan inflyttning genomförs en slutbesiktning av fastigheten och samtliga bostäder. Besiktningen bekostas av oss på GBJ Bygg men genomförs alltid av en oberoende besiktningsman. Vid denna kontrollerar man helt enkelt att byggnaden är utförd enligt regler och gällande byggnormer. Du som äger bostaden bjuds in och är alltid välkommen att närvara vid besiktningen. 

Trygg ekonomi

Bostadsrättsföreningen är nybildad och har inte några gamla skulder som kan påverka ekonomin negativt. För att förstå föreningens ekonomi görs i första skedet en kostnadskalkyl som beskriver vilka kostnader föreningen kommer ha; lån och amortering till banken, underhåll, förvaltning osv. Dessa utgör grunden för den månadsavgift varje bostadsrättshavare betalar till föreningen. Utifrån kostnadskalkylen görs senare en ekonomisk plan.

Vid båda tillfällen tas en offert från banken för att veta vilken kalkylränta som ska räknas in för att täcka kostnaden för föreningens lån. Precis som när du tar ett privat bostadslån kräver både banken och de intygsgivare som ska godkänna föreningens ekonomi att det finns goda marginaler i kalkylen. Skulle räntan gå upp efter inflyttning ska föreningens ekonomi helt enkelt vara förberedd för att klara detta. Tryggheten för dig som  köpare är att den preliminära avgiften som anges när du skriver avtal är noga beräknad och satt med extra höjd, vilket gör att den förmodligen inte kommer vara avsevärt mycket högre när det är dags att flytta in.

Extra trygghet

Ungefär tre månader efter att du flyttat in, bokar vi tillsammans med en besiktningsman, in ett besök där vi kontrollerar att det som eventuellt upptäcktes vid slutbesiktningen verkligen åtgärdats och tagits om hand. Har du gjort en felanmälan på något i din bostad innan dess, bedöms även den av besiktningsmannen.

Inte nog med det, två år efter inflyttning genomförs ännu en kontroll, en så kallad garantibesiktning som styrelsen för din bostadsrättsförening beställer och kallar till. Vid denna bedömer en oberoende besiktningsman om nya fel har uppstått i bostaden sedan slutbesiktningen och om entreprenören i så fall ska åtgärda dessa. Sådant som räknas till normalt slitage i en bostad omfattas inte av denna besiktning. Precis som vid tidigare liknande tillfällen är du som ägare välkommen att närvara.

Alla dessa kontroller är en trygghet för dig som köpt bostad, vi slutför det vi åtagit oss och lämnar dig inte i sticket.

Förvaltning och skötsel

Från första tillträdesdagen finns det avtal som vi på GBJ Bygg hjälpt till att sätta upp för löpande ekonomisk förvaltning och fastighetsskötsel i den nybildade bostadsrättsföreningen. Det känns ofta tryggt och bra vid inflyttning och gör det möjligt för föreningen att i lugn och ro bilda en ny styrelse, i stället för att behöva tänka på gräs som ska klippas och miljörum som måste tömmas.  

Nöjda kunder

Du som kund är det allra viktigaste för oss. Vi vill att resan till din nya bostad ska vara enkel och såklart att du ska vara nöjd med oss. Gärna jättenöjd! Därför mäter vi aktivt kundnöjdhet och bjuder in alla som köpt ett boende av oss att delta i två undersökningar.

Den första undersökningen får du cirka en till två månader efter att du flyttat in i din nya bostad och den andra när du bott i ditt nya hem i två år. Det är viktigt för oss att du delar med dig av dina tankar och upplevelser så att vi i vår tur kan få förståelse för hur nöjd du är som kund, vad vi på GBJ bygg gör bra och vad vi behöver bli ännu bättre på.

Undersökningarna gör att vi också kan jämföra oss med andra bostadsutvecklare i Sverige, vilket är viktigt för oss. Vi vill veta att vi håller måttet och levererar det vi ska. Det hoppas vi känns som en trygghet för dig som kund.

Du som köpt bostad är värdefull för oss!

Vi vill på de sätt vi kan ge tillbaka och har ett aktivt ambassadörsprogram där du som köpare kan tipsa oss om någon som kanske behöver byta bostad. Som tack för tipset bjuder vi på din månadsavgift. Ta chansen att skapa ditt eget grannskap och lägg dina pengar på roligare saker än månadsavgiften i upp till 12 månader.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

*GBJ Bygg kompenserar bostadsrättsföreningen för den del av räntan som vid slutplacering av lånen eventuellt överstiger den ränta som tidigare aviserats i kostnadskalkylen alternativt ekonomiska planen, dock max upp till en genomsnittlig ränta om 5%. Erbjudandet gäller utvalda projekt under föreningens första 12 månader räknat från officiellt tillträdesdatum. Vid val att skjuta på tillträdet utgår garantin endast för de innevarande månader som kvarstår av erbjudandet. Räntegarantin omfattar enbart ökade räntekostnader för bostadsrättsföreningen. Garantin omfattar ej utökade driftskostnader som kan komma att uppstå före tillträdet, ej heller eventuellt tillkommande kostnader som föreningens nya styrelse beslutar om, så som omfattande förbättrings-eller förändringsarbete som skulle påverka månadsavgiften.

**Bostadsrättshavaren skriver upplåtelseavtal på sin bostadsrätt vid ordinarie avtalsskrivning, dock med ett justerat tillträdesdatum. Avtalat datum kan av bostadsrättshavaren när som helst justeras i händelse av att denne önskar betala sin slutlikvid och tillträda tidigare än avtalat. Bostadsrättshavaren erlägger slutlikvid och erhåller nycklar först vid sitt enligt avtal överenskomna tillträdesdatum. GBJ Bygg betalar månadsavgifterna till bostadsrättsföreningen under tiden mellan aviserat tillträdesdatum och bostadsrättshavarens överenskomna tillträde. Eventuella inredningsval som gjorts som tillval i bostaden av bostadsrättshavaren, betalas alltid 60 dagar före ordinarie tillträdesdag.