Bostadsrätter med villakänsla i Norraby, Tranås  - GBJ Bygg AB