Brf Solstrimman - Bostadsrätter i Färjestaden - GBJ Bygg AB