Uthyrningspolicy

 • Den sökande behöver vara minst 18 år
 • Hushållet ska ha en total årsinkomst (före skatt) på minst tre gånger årshyran (för fastigheter med investeringsstöd gäller normalbelopp, se mer info längre ner på sidan) 
 • Som inkomst räknas*
  • Inkomst via anställning
  • Studentinkomst
  • Bostadsbidrag
  • Bostadstillägg
  • Försörjningsstöd
  • Aktivitetsersättning
  • Aktivitetsstöd
  • A-kassa
  • Vårdbidrag
  • Underhållsbidrag
  • Underhållsstöd
  • Barnbidrag
  • Pension
 • En kreditupplysning görs alltid och den sökande får inte ha betalningsanmärkningar eller skulder

*Vid ansökan till bostad i någon av fastigheterna Dörren 1, Dörren 2, Rymden 1, Stjärnfallet, Oxeln 2, Violen 4 i Växjö samt Tingshuset i Alvesta räknas EJ aktivitetsersättning, aktivitetsstöd eller vårdbidrag som giltig inkomst

Vid ansökan till bostad i någon av fastigheterna Dörren 1, Dörren 2, Rymden 1, Stjärnfallet, Oxeln 2, Violen 4 i Växjö samt Tingshuset i Alvesta godkänns max 3 flyttar de senaste tre åren

För att förhindra osunda boendeförhållande finns rekommendationer kring hur många som får bo i en lägenhet

 • 1 rum och kök, max 2 personer
 • 2 rum och kök, max 3 personer
 • 3 rum och kök, max 5 personer
 • 4 rum och kök, max 6 personer
 • 5 rum och kök, max 8 personer

Uthyrningspolicy för bostäder med statligt investeringsstöd

Fastigheter som erhållit statligt investeringsstöd (Månsarp 1:437, Klockaren 8, Dörren 3, Banvallen och Strömsborg) förmedlar vi enligt allmännyttiga principer:

 • Inkomstkrav/betalningsförmåga bedöms utifrån Kronofogdemyndighetens fastställda förbehållsbelopp, även kallat normalbelopp. Normalbelopp är den summa som ska finnas kvar efter det att hyran är betald.
 • Vi använder oss av HomeQ för uthyrning av våra lägenheter. Våra lägenheter fördelas efter ködagar hos HomeQ.
 • I övrigt gäller reglerna enligt ordinarie uthyrningspolicy.

Finansering

Bostäderna i fastigheterna: Månsarp 1:437, Klockaren 8, Dörren 3, Banvallen och Strömsborg är föremål för statligt investeringsstöd som finansieras av Europeiska unionen.