Kvarteret Geologen – Trummens Strand i Växjö

Kvarteret Geologen, eller Trummens Strand som projektet är namngivet, är ett modernt bostadskvarter på Teleborg i Växjö uppfört med stomme av massivträ som stod helt färdigt 2019.
Kvarteret Geologen har en spännande arkitektur och är byggt som ett stadskvarter kring en gemensam innergård. Framför bostäderna mot sjön Trummen finns Geometriparken en stadspark som kommunen anlagt. I det här projektet har vi fokuserat på att trä ska genomsyra allt – utifrån och in. Det ska synas att det är en träkonstruktion, på balkonger, fasaden, och inne i lägenheterna. Totalt består projektet ”Trummens Strand” av 144 lägenheter i olika storlekar och planlösningar – alltifrån 1:or till 4:or. På området finns det en gemensam innergård, övernattningsrum för gäster samt festlokal samt en implementerad förskola i ett av bostadshusen.

Sunda bostäder i massivträhus

Husen är byggda i korslaminerat trä och med en fasad är av cederspån, sammanlagt har det gått åt 6 300 kubikmeter massivträ.  En stomme av massivt trä ger fördelar både för miljön och för de boende, dels är massivträ ett naturligt och förnyelsebart material, dels har det en täthet som gör att inomhustemperaturen blir stabil.

Arkitekt Stefan Johansson på FOJAB

”Kvarteret Geologen är ett stadskvarter som är utformat för att ta vara på det fina läget vid Trummen och strandparken i öster.
Bebyggelsen uppförs kring en upplyft gemensam gård. Här finns uteplatser, lek.- och samlingsytor. Gården leder ner till strandparken via en generös trappa, undertill finns parkeringsgarage. I bottenvåningen finns lättillgängliga cykelparkeringar, lokaler och service. Mot öster och parken finns en förskola.  Byggnaderna är placerade och formade för att alla lägenheter skall få största möjliga sjöutsikt. I de tre tornen mot öster är lägenheterna större och fördelade mellan främst treor och fyror. Varje boende har en tydlig uppdelning i en privat del med badrum och ett extrarum som kan fungera som arbetsplats, barnkammare eller walk in closet. Mot Trummen finns frikostiga sociala umgängesytor med kök, vardagsrum och en stor, skyddad balkong med fri sjöutsikt. Närvaron av trä är påtaglig i kvarteret Geologen”.
/Arkitekt Stefan Johansson från Fojab.

Prisvinnande arkitektur

Kvarteret Geologen tilldelades Årets Träbyggnadspris 2019 och var nominerat till både årets träbyggnadspris, årets byggnadspris samt Arkitekturpriset 2018.
Juryns motivering till Årets Träbyggnadspris 2019:
Ett typexempel på fördelarna med träbyggnation. Estetiskt tilltalande arkitektur kombinerat med miljötänk i ett paket som andas god stadsplanering och hållbarhet. Ett landmärke längst Trummens strand som kommer att glädja både förbipasserande och boende i många år framöver.
Sveriges Arkitekters motivering till Årets Arkitekturpriset 2018
”Genom karaktärsfull gestaltning med tydlig omsorg om detaljer, hållbara material och kvalitet har man skapat ett modernt boende mellan stad och natur vars kvaliteter upplevs på både nära håll och på avstånd”.

Juryns motivering till Årets Byggnadspris 2019:
”Ett väl sammanhållet stadskvarter med parkering under gårdsbjälklag, förskola i två plan, verksamhetslokaler och bra bostadsplanlösningar, utemiljö på gårdsbjälklag och i stadsdelspark. Ett säkert formspråk med karaktärsfulla och kreativa, brutna vinklar. Geologen har starka kvaliteter i både material och form. Cederträspån i fasad, vacker detaljeringsgrad och enkelhet. Projektet skriver in sig på ett naturligt sätt i trästaden Växjö och har dessutom en stadsmässighet i flera dimensioner som Växjö har saknat. Verksamhetslokaler och bra bostadsplanlösningar, utemiljö på gårdsbjälklag och i stadsdelspak. Ett säkert formspråk med karaktärsfulla och kreativa brutna vinklar. Geologen har starka kvaliteter i både material och form. Cederträspån i fasad, vacker detaljeringsgrad och enkelhet. Projektet skriver in sig på ett naturligt sätt i Trästaden Växjö och har dessutom en stadsmässighet i flera dimensioner som Växjö har saknat. Stadsmässighet och sjöutsik.