Nivika Fastigheter AB (publ) och GBJ Bygg AB bygger på höjden i Växjö

På uppdrag av Nivika Fastigheter kommer GBJ att bygga projektet ”Nivika Center” på Arenastadsområdet i Växjö. Projektet är ett samarbete med innebandyföreningen Växjö Vipers gällande en till- och ombyggnad av föreningens anläggning, Fortnox Arena. Tanken är att utöka klubbens faciliteter och samtidigt komplettera med bostäder framförallt för unga vuxna som studerar och arbetar i området.

Projektet består av två etapper, dels ett höghus med 157 bostäder som kommer resa sig 19 våningar ovan mark, dels en tillbyggnad av arenadelen som rymmer bland annat kansli och en restaurangdel med direktaccess till arenan. Byggnaderna kommer totalt att omfatta cirka 9 000 m2  varav cirka 5 900 m2 blir bostäder.

Projektet kommer byggas för att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och planeras stå klart under första kvartalet 2023, projektbudgeten är cirka 230 miljoner kronor.

-”Vi är väldigt glada och stolta att äntligen kunna komma igång med byggnationen av detta projekt som vi har jobbat med under en längre tid. Nivika är relativt nya på bostadsmarknaden i Växjö men äger sedan tidigare ett 30-tal fastigheter med kommersiella lokaler i staden. I december 2020 stod etapp ett av vårt första bostadsprojekt i Växjö, kv. Snöflingan i Bergunda, klart med 48 av totalt 80 lägenheter.

Med detta nya projekt kommer vi skapa en ny signaturbyggnad i Växjö som till viss del formar om Växjös stadsbild men även etablerar Nivika Fastigheter på Växjös bostadsmarknad ytterligare.” säger Stefan Angeskog, fastighetschef Växjö.

GBJ Bygg och Nivika har tidigare genomfört flera gemensamma byggprojekt såväl komersiella fastigheter som bostadsprojekt.

-”Det är med stor glädje och entusiasm som vi nu kan påbärja det förtroendefulla uppdraget att bygga Växjös högsta byggnad. Vi har under en intensiv period tillsammans med Nivika jobbat fram ett spännande hus med ett bra värde och en bra förvaltningsekonomi. Vi är tacksamma för det förtroende Nivika visar oss och vi kommer att leverera ett hus som sticker ut i Växjös stadsbild ” säger Staffan Dahlström VD, GBJ Bygg

Presskontakt

Nivika Fastigheter AB
Stefan Angeskog, fastighetschef Växjö
Telefon 0708-39 83 54, stefan.angeskog@nivika.se

GBJ Bygg AB
Catharina Haglund
Telefon 0709-14 80 55, catharina.haglund@gbjbygg.se

Nivika är ett fastighetsbolag från småland som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för långsiktig förvaltning primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 30 november 2020 uppgick fastighetsbeståndet till cirka 320 000 m2 uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till 5,3 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.nivika.se