GBJ Bygg vann markanvisningen för kvarteret Dörren 3 i Vikaholm, Växjö

GBJ Bygg har vunnit markanvisningstävlingen för Dörren 3 i Vikaholm. Här ska 46 hyreslägenheter byggas i två fyravåningshus med utpräglad miljöprofil. Sedan tidigare äger och förvaltar GBJ Bygg grannfastigheten Dörren 2, också denna utvecklad och byggd av GBJ Bygg. 

Lägenheterna är från 1 rok till 3 rok, mellan 32 och 70 kvadratmeter. Bakom gestaltningen av det nya kvarteret ligger arkitektkontoret Möller Arkitekter i Ängelholm. Målsättningen var att skapa ombonade hus som knyter an till grannbebyggelsen i färg och form.

Erika Dahlström, försäljningschef på GBJ Bygg är mycket glad över att företaget nu får möjlighet att fortsätta bygga i stadsdelen.

– Vikaholm är en grön och personlig del av Växjö som ligger oss varm om hjärtat. Som lokal fastighetsägare och byggmästare vill vi gärna ta långsiktigt ansvar för bostadsutvecklingen här.

Dörren 3 på Vikaholm i Växjö

Dörren 3 kommer att byggas med en rad hållbara lösningar som gynnar miljön och de boendes välbefinnande. Husen uppförs i standarden Miljöbyggnad Silver och förses med solceller på taket. Delar av taken samt miljöhus och cykelparkering får sedumbeläggning och husen värms upp med miljövänlig fossilfri fjärrvärme.

De boende får tillgång till en elcykelpool, och det anordnas laddstolpar för bil och cykel. Dessutom byggs ett växthus på gården, och gemensamma odlingslådor ska väcka lusten att plantera, sköta och skörda tillsammans.

– Det ska vara lätt att välja cykeln istället för bilen in till stan, cykelparkeringarna är lättillgängliga i anslutning till entrén. Dessa finns både inne på bottenplan och under belyst skärmtak. Självklart finns även laddplatser och pumpstation för cyklar tillgänglig för alla hyresgäster. Genom att miljöcertifiera husen lever vi upp till 16 viktiga parametrar som handlar om energianvändning, innemiljö och material säger Erika Dahlström.

Byggstarten för Dörren 3 är planerad våren 2021.

GBJ Bygg vann markanvisning för Dörren 3 i Växjö
Klicka för högupplöst bild.
Ange: Möller Arkitekter / GBJ Bygg