GBJ Bygg bygger Jönköpings största trähusprojekt

Nu fortsätter utbyggnaden av stadsdelen Kungsängen med ytterligare tre kvarter innefattande 203 nya lägenheter. Västergöken, Vråken 1 och Vråken2/Vombaten som uppförs av byggbolaget GBJ Bygg Jönköping i uppdrag av Nivika Fastigheter. Tillsammans bildar kvarteren det största massivträprojektet som hittills byggts i Jönköping. Därmed fortsätter massivträspecialisten GBJ Bygg sin satsning på hållbara bostäder i massivträ i stadsdelen Kungsängen.


Västergöken/Vråken kvarteren är ritade av arkitektfirman Tengbom och Vråken1/Vombaten är ritade av arkitektfirman Yellon. Arkitektbyråerna har tagit intryck av det naturnära läget vid Bondberget, och låtit sig inspireras av fågelvärlden. Både husens namn och färgsättning är valda ur fågelperspektiv. Stadsradhuset ”Sommargyllingen” går exempelvis i jordiga gula och bruna färger. Även när det gäller den arkitektoniska utformningen får varje byggnad sin egen identitet.


Björn Ydreborg är ny avdelningschef för GBJ Bygg Jönköping sedan den 18 maj.
–Jag ser fram mot att få vara med på resan i uppförandet av Jönköpings största trähusprojekt och få bidra med mina tidigare erfarenheter. De tre kvarteren har en stark karaktär och ett tydligt hållbarhartsuppdrag, inte minst socialt, säger Björn Ydreborg. Här provas ett antal grepp som ska föra de boende närmare varandra och skapa en känsla av samhörighet, oavsett vem man är och var i livet man befinner sig. Bland annat kommer det att anläggas ett torg med bouleplan och för intresserade stadsodlare blir det ett växthus och odlingskvadrater där man kan hyra in sig.
”Bättre för alla” och ”cykeln i centrum” har varit ledord i gestaltningen, något som bland annat resulterat i en cykelparkering under tak och en servicestation i källaren där man t.ex. kan laga cykelpunkteringen.
-Under de senaste åren har vi särskilt fokuserat på att utveckla kompetens och erfarenhet av att bygga i massivträ. Detta ser vi som ett av byggbranschens i särklass främsta verktyg för att bidra till en mer hållbar framtid, säger Staffan Dahlström, VD GBJ Bygg

-När vi på GBJ Bygg pratar trähus och massiv trästomme menar vi att hela stommen, både bjälklag och väggar, utgörs av korslimmat massivt trä. Här skiljer vi oss från andra aktörer på marknaden som med trähus avser volymelement i trä utan massiv trästomme, säger Jonas Hallemyr, Projektchef, GBJ Bygg Jönköping.

Fakta:

-Sammanlagt består projektet av 2500 kubikmeter massivträ
-En kubikmeter massivträ lagrar 675 kg koldioxid förutsatt att avverkade träd återplanteras med nya.
-Projektet omfattar 203 stycken lägenheter och 8 lokaler
-Bruttoarea för bostäder och lokaler är ca 13.000 m2
-Trä är helt naturligt, förnyelsebart och det enda byggmaterial som kan återvinnas till 100%.
-Husen byggs upp till 7 våningsplan

Pressträff den 16 juni

Den 16 juni kl 14 hålls en pressträff på Tellusgatan 59-65 där projektet presenteras närmare. Vid pressträffen medverkar Björn Ydreborg, avdelningschef, Jonas Hallemyr, projektchef på GBJ Bygg Jönköping samt Staffan Dahlström, VD GBJ Bygg.

Presskontakt:
Catharina Haglund, 0709-14 80 55, catharina.haglund@gbjbygg.se

Avdelningschef:
Björn Ydreborg, 072-644 80 20, bjorn.ydreborg@gbjbygg.se

Pressbilder

Pressbilder längst ned på denna sidan avser kvarteret Västergöken och är framtagna på uppdrag av Nivika Fastigheter AB vilket skall anges vid eventuell publicering.

Final Tiles Gallery id=23 does not exist