GBJ Bygg tar steget in på logistikmarknaden

GBJ Bygg har förvärvat ett markområde om 210.000 kvm av Benders, som har ägt marken under en längre tid. Markområdet är beläget utmed E6/E20 söder om Varberg, i direkt anslutning till Himle trafikplats. Planen är att långsiktigt utveckla området för modern och hållbar logistik.

Malin Älmegran, GBJ Bygg säger

 -Vi ser väldigt stor potential i att utveckla området för logistik, det ligger helt i vår linje för att vidareutveckla GBJ Bygg in i framtiden.

– Markområdets läge känns också som en mycket bra plats att vidareutveckla hållbar logistik. Med närhet till växande kommuner och hamn, ser vi ett fortsatt starkt behov av den typen av verksamheter.

Vidare känns det jättekul att Varbergs kommun visat oss sitt stöd och uppskattning för att utveckla området avslutar Malin.

Bildtext: Fr vänster Patrik Bender, Ove Bender, Fredrik Dahlström, Santhe Dahl och Malin Älmegran