GBJ Bygg har vunnit markanvisningstävling i Hjo

Efterfrågan är stor i Hjo på nya bostäder. Därför har kommunen i Hjo avsatt två markområden på Knäpplan området. Här ska det byggas 24 rad- och kedjehus.

Det var 5 byggföretag som lämnat in förslag, och kommunen valde att tilldela uppdraget till GBJ Bygg tillsammans med Studio Ekberg. Motiveringen lyder, “GBJ Bygg tillsammans med Studio Ekberg har lyckats leva upp till kommunens kriterier på ett mycket tillfredsställande sätt, och att Knäpplan Södra, med deras förslag, har mycket stor potential att bli ett mycket populärt område i Hjo”

Affärs- och verksamhetsutveckling
Malin Älmegran
E-post