Att köpa nyproducerad bostadsrätt steg för steg

Här nedan kan du läsa om varje steg längs med vägen från intresseanmälan till inflyttning.

1. Intresseanmälan

Genom att göra en intresseanmälan till ett eller flera av våra projekt får du ta del av mer informationen om projektet och är det i ett tidigt skede får du en inbjudan till en eventuell informationsträff innan försäljningsstart.

2. Bokningsavtal

Vi träffar dig gärna för ett personligt möte efter du gjort en intresseanmälan. Då får du träffa någon av oss eller en mäklare vi har anlitat till projektet. Under mötet går vi igenom de frågor du har och vi berättar mer ingående om projektet. När du bestämt dig för att projektet passar dig och dina behov i sökandet av ny bostad tecknar du ett bokningsavtal vilket innebär att lägenheten är reserverad till dig under den första tiden försäljningen pågår. Vid detta tillfälle betalar du 30 00 kronor. Avtalet är inte bindande och om du väljer att bryta bokningsavtalet återbetalas 20 000 kronor till dig.

3. Förhandsavtal

Nästa steg i processen är ett förhandsavtal och det är ett bindande avtal mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. Förskottsbetalningen vid tecknande av detta avtal är 70 000 kronor om du redan betalt bokningsavgiften. Skriver du istället förhandsavtal direkt, betalar du ett förskott om 100 000 kronor. I detta läge behöver du med ett lånelöfte säkerställa från din bank att du har möjlighet att köpa den aktuella bostaden.

4. Uppdaterad information

Under resan uppdaterar vi dig alltid med ny information kring bygget och när det är dags för nästa steg. Självklart finns vi bara ett mail eller telefonsamtal bort om du har frågor.

5. Tillval

Vilka inredningsval du kan göra skiljer sig från projekt till projekt men vi erbjuder alltid ett generöst tillvalsutbud. Din kontaktperson hos oss meddelar dig i god tid om hur det går till och ser till att du får information om vilka standard och tillval som gäller just i din framtida bostad. Tillvalen du gör faktureras dig 2 månader innan tillträdet.

6. Byggplats och lägenhetsvisning

Under tiden din lägenhet byggs erbjuder vi oftast gemensamma eller privata byggplatsvisningar, dels för att du som köpare ska få känna att du får följa byggnationen och även för att nya intressenter ska få en inblick i projektet. Senare in i projektet erbjuder vi lägenhetsvisning, då får du möjligheten att gå in i en av lägenheterna. Detta erbjuds i den mån byggplatsen tillåter.

7. Tillträdestider

De tider som kommuniceras ut i säljmaterial och avtal är preliminära. Det definitiva datumet för tillträde meddelas senast fyra månader före tillträdesdagen.

8. Upplåtelseavtal

Ett upplåtelseavtal tecknas när bostadsrättsföreningens ekonomiska plan har registrerats hos Bolagsverket. Upplåtelseavtalet tecknas vanligtvis cirka 2 månader innan tillträde och i samband med detta blir du också formellt medlem i bostadsrättsföreningen.

9. Besiktning och eventuellt lägenhetsbesök

Inför tillträdet genomförs en besiktning av din nya bostad. Besiktningen utförs av en oberoende besiktningsman och du som köpare kommer att bli inbjuden att delta på denna besiktning. Beroende på hur det ser ut på byggarbetsplatsen erbjuder vi innan besiktningen ett lägenhetsbesök då du får möjlighet att få en förhandskik av din lägenhet.

10. Slutlikvid

Innan tillträdet kommer du att få en faktura för den resterande delen av köpeskillingen, där är de 100 000 kronorna du betalt i förskott avdragna.

11. Tillträde

Dagen du får tillträde ska slutlikviden vara betald och när du hämtar dina nycklar har du ett stämplat bankkvitto med dig.  Vi finns alltid på plats för att välkomna dig till ditt nya hem och hjälper dig med svar på eventuella frågor.

12. Efterkontroll och tvåårsbesiktning

3 månader efter tillträde av din lägenhet sker en efterkontroll, då kontrollerar vi de eventuella anmärkningar och reklamationer som inkommit. Efter två år kallar styrelsen i din bostadsrättsförening dig till tvåårsbesiktning.

13. Extra föreningsstämma

Vi på GBJ Bygg sätter samman den första styrelsen i bostadsrättsföreningen, en så kallad byggande styrelse. Ett tag efter du tillträtt kommer vi kalla till en extra föreningsstämma där en ny styrelse röstas fram av alla boende. Denna styrelse kommer sedan driva föreningen vidare.