Nu rivs Bergundaskolan i Växjö för att ge plats åt nya bostäder

Sommaren 2017 lämnade de sista eleverna den uttjänta Bergundaskolan i stadsdelen Räppe. Nu ska Växjöföretaget GBJ bygga ett helt nytt bostadsområde på platsen. Rivningen av den gamla skolan startar den 24 januari kl. 9.00.

Bergundaskolan invigdes år 1962 och är välbekant för många Växjöbor som gått i högstadiet där. Men nu har skolan gjort sitt, och torsdagen den 24 januari kl. 9.00 börjar den rivas för att ge plats åt ett helt nytt bostadskvarter. När skolfastigheten såldes av Vöfab lade GBJ Bygg det högsta budet. GBJ har sitt säte i Växjö och byggbolagets historia räcker ännu längre tillbaka än Bergundaskolans, ända till 1945.

Staffan Dahlström från GBJ ser fram emot att få sätta spaden i marken för det nya projektet.
– Där skolan står idag kommer det att bli ett varierat och grönt kvarter med både hyresrätter och bostadsrätter. De nya husen följer till stora delar den befintliga bebyggelsens placering vilket gör att vi endast behöver fälla ett fåtal träd.

Det nya området består av cederträklädda tvåplanslängor och fem punkthus med 3-4 våningar, som tillsammans ska ge känslan av en liten byklunga. Punkthusen är vinkelställda och formas av två kvadratiska huskroppar vardera. Tvåplanslängorna har ett liknande formspråk, husen är förskjutna för att luckra upp och variera bebyggelsen.

Det nya kvarteret innehåller både gröna kvartersparker och en större gemensam områdespark. Den befintliga pulkabacken i områdets innersta del får sällskap av en ny lekplats, tillsammans ska de bli en naturlig samlingspunkt för kvarterets unga.

Totalt kommer 140 lägenheter att uppföras, 80 hyresrätter och 60 bostadsrätter. Byggstarten är planerad för mars 2019, och inflyttningen ska ske våren 2021. Projektet har en investeringsvolym på ca 300 miljoner kronor.

Presskontakt:
Catharina Haglund
Tel. 0709-14 80 55
catharina.haglund@gbjbygg.sePRESSBILDER
Klicka på bilderna för att ladda ner i högupplöst version.