Kvarteret Agronomen - Moderna bostadsrätter vid Trummens strand i Växjö - GBJ Bygg AB