Centrala hyresrätter på Viktor Rydbergsgatan - GBJ Bygg AB