Bostadsrätter på Föreningstorget i Eslöv - GBJ Bygg AB