Stort intresse för nya bostäder i Räppe

I Räppe/Bredvik, en av Växjös växande stadsdelar bygger GBJ Bygg nya bostäder. På tomten där Bergundaskolan tidigare fanns växer nu ett nytt bostadskvarter fram. Nyligen hade GBJ Bygg försäljningsstart med tomtvisning, och intresset för Växjös nya stadsdel är stort.

-Vi bjöd in till en tomtvisning och trots ett omväxlande väder så kom många besökare till visningen, och flera bokningsavtal tecknades direkt på plats. Många är nyfikna på kvarteret som kommer att innehålla både gröna kvartersparker och en gemensam områdespark. Den befintliga pulkabacken i områdets innersta del bevaras och får sällskap av en ny lekplats, tillsammans kommer de att bli en naturlig samlingspunkt för kvarterets barn och unga, berättar Fredrik Hansen bostadssäljare på GBJ Bygg.

På tomten Snöflingan finns nu endast skolans aula kvar och rivningen planeras vara helt klar till sommaren 2020. Nu pågår byggnationen för fullt av 80 hyresrätter som GBJ Bygg uppför åt Nivika Fastigheter AB. -Det blir ett varierat och grönt kvarter, de nya husen följer till stora delar den tidigare bebyggelsens placering. Det är fem vinkelställda punkthus i 3–4 våningar och den första etappen med 48 lägenheter kommer att vara inflyttningsklara i december 2020 och den andra etappen till våren 2021, berättar Jonas Sandqvist, platschef på GBJ Bygg.

De nya bostadsrätterna byggs som radhus i två plan, placerade i små längor om 2 till 4 hus. Färdigställt innehåller kvarteret 60 lägenheter i storlekarna mellan 3 och 4 rum och kök. Huskropparna är förskjutna mot varandra för att ge en skyddad uteplats eller balkong. -Kvarteret byggs i två etapper där första innehåller 36 lägenheter och etapp två 24 lägenheter. Läget lockar många med endast ett par kilometer till centrala Växjö, närhet till handelsområdet Grand Samarkand och Växjö kommuns nyaste grundskola, Pär Lagerkvist skola med tillhörande förskola, säger Fredrik Hansen.

Växjö kommun har även påbörjat byggnationen av en gång- och cykelväg över sjöns norra spets som ska knyta ihop Bredvik och förkorta vägen till Samarkand och centrum. Längs den nya gång- och cykelvägen kommer det bland annat att finnas bryggor, sandstrand och grillplats. Arbetet med cykelvägen är igång och kommer att pågå under 2020.

Länk till projektets sida: https://gbjbygg.se/projekt/kv-snoflingan-60-bostadsratter-i-bergunda-vaxjo/

Pressbilder

För bilder med högre upplösning kontakta Martin Ivarsson, martin.ivarsson@gbjbygg.se

Presskontakt

Vid frågor kontakta Catharina Haglund, Tel: 0709-14 80 55, E-post: catharina@gbjbygg.se