Ny tillbyggnad när GBJ Bygg växer

Telestads Herrgård uppfördes i sin nuvarande gestaltning på 1840-talet. Senaste om- och tillbyggnaden utfördes av GBJ Bygg 2009, då det tillkom en envåningsbyggnad mellan flyglarna mot väster.

Idag används Thelestads Herrgård som kontor av GBJ Bygg. I takt med att verksamheten växer har finns ett behov av större lokaler och nu är en tillbyggnad av huvudbyggnaden påbörjad. Beräknat färdigställande är hösten/vintern 2021.