GBJ Bygg stöttar Ankarstiftelsen

GBJ Bygg bidrar till att colombianska barn får gå i skolan

GBJ Bygg stöttar Ankarstiftelsens skolbyggnationer för fattiga barn i Colombia. Med vårt bidrag har fyra skolor för sammanlagt 1200 barn kunnat uppföras hittills. Skolorna finns i utkanten av staden Santa Marta där åtta av tio människor lever under FN:s fattigdomsgräns.

”I Colombia kostar det att gå i skolan. Våra skolor är gratis.”

Bengt och Anita Albertson är initiativtagare och projektansvariga för Ankarstiftelsens skolbyggen i Latinamerika. De berättar vad GBJ Bygg:s bidrag betyder för de colombianska barnen:

– I Colombia finns det ingen skolplikt, och det kostar att gå i skolan. Fattiga föräldrar har inte råd att ge sina barn en utbildning. Dessa barn är dömda till ett liv som analfabeter. De får svårare att försörja sig och blir utsatta för övergrepp eller indragna i den kriminella drogmiljön. Tack vare våra sponsorer kan vi ge barnen en skolgång och därmed en framtid. I våra skolor går barnen gratis.

Termitsäkra skolor som tillverkas på plats

Byggnadsingenjören Bengt Albertson har också utvecklat den modellskola som stiftelsen använder. I Colombia byggdes tidigare skolor med undermåligt virke som åts upp av termiter inom loppet av några år. De svenska skolhusen består av betongelement och ett ståltak som görs på plats i Colombia. Även grunden förbereds av lokala arbetare.

När alla byggdelar är tillverkade reser en grupp frivilliga från Sverige till Colombia för att montera skolorna. Volontärerna betalar själva för sin resa och sitt uppehälle under de två veckor som montaget tar. GBJ:s bidrag går till att köpa in material och att avlöna de lokala arbetarna.

”GBJ Bygg ger handfast hjälp som gör skillnad för generationer.”

För GBJ Bygg:s VD Staffan Dahlström var det ett lätt val att bli sponsor.

– Här kan vi ge en handfast hjälp som gör skillnad för generationer. Det effektiva sättet att bygga passar också väldigt bra med vår filosofi.

När Ankarstiftelsen bygger en skola tecknas avtal med den aktuella kommunen som bekostar grunden, lärare och undervisningsmaterial. Stiftelsens representanter besöker skolorna varje år för att försäkra sig om att allt fungerar som det ska. Och det är inte bara barnen som gynnas. Bengt och Anita berättar om en skola som kör i treskift. På förmiddagen och eftermiddagen undervisas olika barnklasser. På kvällen kommer föräldrarna och pluggar. På så sätt förändras hela samhället till det bättre tack vare de svenska bidragen.

Hittills har Ankarstiftelsen byggt 250 skolor, de flesta av dem i Colombia.

Skolan i Colombia

Samarbete i Växjö med Ulriksbergskyrkan

Genom samarbetet med Bengt och Anita i Ankarstiftelsen har GBJ Bygg även kommit i kontakt med Ulriksbergskyrkan i Växjö. Där är paret Albertson eldsjälar – de har tillsett att det uppkom ett boende på kort tid för ukrainska flyktingar. Detta möjliggjordes genom att GBJ Bygg erbjöd Ulriksbergskyrkan att ordna med boende och hjälp till flyktingar från Ukraina.

Boende på Lärkgatan

Flyktingboendet på Lärkgatan öppnade den 16 maj och just nu bor det 23 personer här varav 7 är barn.

– De flyktingar som bor här är väldigt tacksamma för all hjälp de får, berättar Lisa Edlund som är verksamhetsledare på boendet samt anställd i Ulriksbergskyrkan.

De vuxna går i skolan i ett 20 veckors program där de studerar svenska för vuxna med deras lärare Dan Ringberg som är pensionerad lärare från Katedralskolan. Barnen går också i skola, men då i olika skolor runt om i kommunen.

– Det är viktigt för dem som är här att de känner att de kan skapa sig en någorlunda vanlig vardag. Det är självhushållning som gäller för de som bor här, det är viktigt att få skapa sig en vardag i den här speciella situationen som de är i, säger Joel Oredsson, en av pastorerna i Ulriksbergskyrkan.

Anita berättar att de kunnat sätta upp ett syrum och ett datorrum som är mycket uppskattat. Anita sa till barnen att hon inte kunde hjälpa till med att få igång datorerna och tv-spelen i datorrummet, som skänkts från volontärer, men det gjorde barnen lyckliga att de själva fick fixa med spelen – och snabbt var dem i gång med spel och teknik!

Vill du hjälpa till?

– Det är redan många som vill hjälpa till med olika saker, vi har gjort inlägg på sociala medier, och vilket gensvar vi har fått, berättar Bengt.

Skulle även du vilja hjälpa till med något, kontakta Bengt eller Anita, så tillser de att du får kontakt. Just nu är vi i behov av utemöbler, för att alla ska kunna sitta på innergården samtidigt nu när det är fina sommarkvällar.

Kontaktuppgifter:

Bengt Albertson

bengt.albertson@ulriksbergskyrkan.se

0702 48 00 58

Utanför Lärkgatan i Växjö