Att köpa och bo i bostadsrätt

Här nedan följer information om hur det går till att köpa bostadsrätt av oss på GBJ Bygg och vad det innebär att vara medlem i en bostadsrättsförening.

Insats

När du köper en bostadsrätt betalar du en insats, det är en engångssumma som du betalar innan du flyttar in i din nya bostad.

Vägen dit kan gå till på två olika sätt. Antingen tecknar du ett bokningsavtal vilket innebär att lägenheten är reserverad till dig under den första tiden försäljningen pågår, vid detta tillfälle betalar du 30 00 kronor. Avtalet är inte bindande och om du väljer att bryta bokningsavtalet återbetalas 20 000 kronor till dig.

Nästa steg i processen är ett förhandsavtal och det är ett avtal mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. Förskottsbetalningen vid tecknande av detta avtal är 70 000 kronor om du redan betalt bokningsavgiften. Skriver du istället förhandsavtal direkt, betalar du ett förskott om 100 000 kronor.

När det börjar närma sig inflyttning tecknar du det sista avtalet för din bostad, upplåtelseavtalet. På inflyttningsdagen får du nycklarna till din nya lägenhet och då ska slutlikviden vara betald med avdrag för de 100 000 kronor du redan har betalat i förskott.

Vad innebär det att vara medlem i en Bostadsrättsförening?

I en bostadsrättsförening äger bostadsrättsföreningen lägenheterna och du som medlem äger en andel i bostadsrättsföreningen, vilket ger dig nyttjanderätt och rådighet över din bostad och dess tillhörande upplåtna utrymmen såsom balkong eller uteplats.

Du betalar varje månad en avgift som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader för räntor, amorteringar av föreningens lån, drift och underhållskostnader med mera. Detta innebär att förändringar av föreningens kostnader sannolikt påverkar månadsavgiften över tid.

Ett exempel på det kan vara att någon eller några som bor i föreningen sköter en viss trädgårdsskötsel, istället för att köpa tjänsten av en förvaltare och det kan göra att kostnader sjunker för föreningen. I omvänt fall kan kostnader som tillkommer göra att avgifterna ökar, exempelvis att räntan på föreningens lån ökar.

Föreningen

När du köper en bostad av oss på GBJ Bygg är redan föreningen bildad när du köper din lägenhet. Vi sköter alltså all administrering kring bildandet av föreningen innan försäljningen startar. I bostadsrättsförening är det medlemmarna som väljer en styrelse vars uppgift är att ansvara för administrationen av föreningen. Föreningens stadgar bestämmer hur föreningen och styrelsen ska fungera. Stadgarna upprättas tidigt i processen därför finns de att tillgå redan när du tecknar ditt första avtal. I en bostadsrättsförening har alla medlemmar full insyn i föreningens ekonomi och verksamhet.

En styrelse väljs vid den årliga föreningsstämman. När du köper bostad är vi byggande styrelse och ser även till att hjälpa föreningen igång när vi lämnar över för att det ska kännas tryggt för dig som köpare.

Vilka val, beslut & kostnader är mina respektive föreningens?

Som ägare av din andel i bostadsrättsföreningen står du själv för reparationer och underhåll inuti din bostad.

Du kan själv göra förändringar i din bostad, men större ändringar som exempelvis ingrepp i bärande konstruktion, installationer såsom el- och vattenledningar, eller inglasning av balkong kräver tillstånd av styrelsen, eftersom det kan påverka dina grannar. Generellt kan du tänka att alla åtgärder som syns exteriört är upp till styrelsen i föreningen att fatta beslut om.

Alla utvändiga, exteriöra reparationer och underhåll står föreningen för och det är något som en del av din avgift går till varje månad. Sådana beslut är något man gör gemensamt i föreningen.

Övriga avgifter och inkomster för dig som boende och föreningen

Vad som ingår i månadsavgiften kan variera och i den ekonomiska planen för din förening finner du alltid vad som gäller. Det som ingår i din avgift alternativt tillkommer till avgiften är vanligtvis el, vatten, värme och parkeringsplats. Är du osäker på något kring din bostad kan du alltid läsa dig till information i den ekonomiska planen.

Det kan också vara så att föreningen har en övernattningslägenhet eller en gemensamhetslokal som de boende kan hyra. Dessa intäkter går till föreningen, likaså intäkter för uthyrning av föreningens parkeringsplatser. Om du väljer att hyra en parkeringsplats betalar du vanligtvis den utöver din månadsavgift.